Promotic

OPC - karta objektu PmaOpcDaClient

Popis:
Definice OPC serveru, se kterým má být tento klient spojen.
 
Název serveru lze sice zadat ručně ale běžnější je vybrat OPC server pomocí tlačítka se třemi tečkami. Po stisknutí tohoto tlačítka se vytvoří okno se seznamem všech OPC serverů na počítači a z tohoto seznamu lze OPC server vybrat. Při takovém výběru OPC serveru se automaticky vyplní také popis, který je s tímto serverem zaregistrován.
Konfigurátory:
OPC server - CLSID/ProgIDIdentifikační text (CLSID nebo ProgID) OPC serveru.
Pro výběr lze použít vedlejší tlačítko.
OPC server - popisPopis (dodatečný text) OPC serveru.
Tento text se vyplní sám při výběru serveru tlačítkem.
Spustit na počítačiNázev nebo IP adresa vzdáleného počítače, na kterém se má OPC server spustit.
Příklad: Server1 (nebo lze také \\Server1) nebo 192.168.0.2.
Prázdná hodnota znamená lokální počítač (výchozí hodnota).
Komunikace se vzdáleným OPC probíhá pomocí Microsoft komunikace DCOM. Viz: Konfigurace DCOM rozhraní pro OPC-DA server.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
© MICROSYS, spol. s r.o.