Promotic

Monitoring sieci kanailzacyjnej - WOZ Goleniów

Środki techniczne: PC server
Stacje sterujące: 20x MT - 202
Wykonanie: Robert Zabrocki, https://zabrotzki.com
Data oddania do eksploatacji: 5/2017


Wytworzenie serwisu internetowego udostępniającego dane z sieci kanalizacyjnej za pośrednictwem przeglądarek WWW i wykorzystującego mapy Google. Zaprogramowanie i zainstalowanie na poszczególnych pompowniach modułów telemetrycznych firmy InVentia.

Wytworzenie systemu wysyłającego SMS’y do operatorów po wystąpieniu alarmu. Numery telefonów oraz przyszeregowanie alarmów do wysłania mają być po stronie monitoringu. Realizacja systemu trendów umożliwiającego przeglądanie historycznych wartości pomiarów (poziomy, prądy, przepływy, …). Wykres przedstawiający dane umożliwia zmianę czasu prezentowanego na osi X w zależności od potrzeb użytkownika. Realizacja systemu raportów odzwierciedlającego stan całej pompowni. Raport zawiera następujące dane: poziom aktualny, prądy pomp, potwierdzenie pracy pomp, awarie pomp, awaria zasilania, awaria sondy hydrostatycznej, suchobieg, przelew. Wykres, na którym przedstawiane są dane umożliwia zmianę czasu prezentowanego na osi X w zależności od potrzeb użytkownika.

Do wykonania serwisu internetowego wykorzystany został SCADA system PROMOTIC czeskiej firmy MICROSYS. Umożliwia tworzenie wizualizacji w oparciu o przeglądarki WWW. W celu lepszego zobrazowania położenia poszczególnych pompowni wykorzystane zostały mapy Google. Na mapę naniesione zostały etykiety z identyfikatorami obiektów. Kolor etykiety informuje operatora w jakim stanie znajduje się dany obiekt. Kolor szary oznacza, że nic się nie dzieje. Kolor zielony oznacza, że pracuje przynajmniej jedna pompa. Kolor czerwony oznacza awarię. Centralnym elementem ekranu synoptycznego jest wykres przedstawiający: aktualny poziom ścieku, prądy wszystkich pomp oraz wydatek podczas pompowania. Dodatkowo, poza wykresem, na ekranie umieszczone zostały etykiety prezentujące alarmy oraz podstawowe informacje, takie jak: czasy pracy pomp, liczba załączeń pomp, nastawa poziomu załączenia, nastawa poziomu wyłączenia.

Do realizacji transmisji danych pomiędzy obiektami a stacją dyspozytorską systemu monitoringu zastosowane zostały moduły telemetryczne firmy InVentia. Moduły te realizują transmisję cykliczną i zdarzeniową (wysyłają dane w momencie zaistnienia zdefiniowanego wcześniej zdarzenia). Odpowiadają również na zapytania stacji dyspozytorskiej.

Z każdej pompowni wysyłane są wiadomości SMS w momencie wystąpienia jednego ze zdefiniowanych wcześniej alarmów. Jeden alarm może wygenerować SMS do maksymalnie pięciu operatorów. To czy taki SMS zostanie wysłany do ilu i jakich operatorów określane jest z poziomu stacji dyspozytorskiej.

System trendów składa się z wykresu oraz okna dialogowego umożliwiającego wybór parametrów, które powinny zostać wyświetlone na wykresie. Każdy przebieg rysowany jest w innym, domyślnym kolorze, który można zmienić następnie wedle upodobania.

System raportów przedstawiających stan pompowni w zadanym czasie (np.: jeden dzień) składa się z wykresu przedstawiającego: poziom ścieku, prąd, potwierdzenie pracy i awarię pompy P1, prąd, potwierdzenie pracy i awarię pompy P2 oraz awarię zasilania, awarię sondy hydrostatycznej, suchobieg i przelew. Raport ten wskazuje ile razy w ciągu wybranego czasu wystąpiły wspomniane alarmy.
Nawigacja:
 
 
- Monitoring sieci kanailzacyjnej - WOZ Goleniów
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.