Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Energetyczny system zarządzania - Chart Ferox, a.s.

System zarządzania tworzy 10 stacji połączonych w sieci RS 485, w której zastosowano PLC Amit (ADIS,ART 4000,APT 3100,AMINI a V/V DM moduły). Niektóre stacje są wyposażone w terminale przemysłowe APT 1000. Przy pomocy systemu zarządzania regulowane jest centralne ogrzewanie oraz ogrzewanie ciepłej wody w systemie 5 lokalnych kotłowniach (2x400 kW, 2x300 kW, 160 kW), sterowanie nagrzewnicami ROBUR oraz infragrzejnikami (MANDÍK a KASPO).
 
System zarządzania zapewnia również:
- regulację maksym piętnastominutówek ee
- vyłaczenie oświetlenia (od wschodu słońca, prócz godzin pracy oraw weekendu)
- regulację rezerwowanej pojemności gazu ziemnego z dokładnością 1%
- sterowanie technologiami
- ciśnieniowe testowanie pojemników
- regulacja wysokociśnieniowego generatora N2 z ciekłym azotem
- sygnalizacja dźwiękowa - przerwy
- sygnalizacja dźwiękowa - początek/koniec czasu pracy
- sygnalizacja dźwiękowa - ogłoszenie alarmu pożarowego
- regulacja wentylacji lakierni (suszarni)
- sygnalizacja awarii wysłaniem SMS w sieci GSM
- pomiar wartości zurzycia energii oraz archiwizacja uzyskanych wartości.

W najbliższym czasie zostanie podłączone sterowanie dwu oczyszczalni ścieków itd.. Monitoring całego systemu jest realizowany aplikacją PROMOTIC SCADA system na stacji dyspozytorskiej z możliwością zdalnego dostępu przez Web.

 
 
 
 
 
 
 
 
Navigacja:
 
 
-
- Energetyczny system zarządzania - Chart Ferox, a.s.
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice