Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Monitoring działania 32 generatorów prądu - ComAp a.s.

Środki techniczne 1x PC Sever
Stacje sterujące 32x PLC Generator
Wykonanie MICROSYS, spol. s r.o., ComAp a.s.
Data oddania do eksploatacji 2013
 
System monitoruje działanie 32 generatorów dwupaliwowych. Z każdego generatora cyklicznie odczytuje 15 danych, które następnie opracowuje oraz bilansuje. Komunikacja pomiędzy stacją dyspozytorską a generatorami jest realizowana przy pomocy standardowego protokołu Modbus. Przebiegi czasu odczytanych zmiennych z generatorów są archiwizowane w systemie trendów. Następnie można je graficznie przeglądać oraz porównywać przebiegi czasu archiwizowanych zmiennych.
 
Na ekranie synoptycznym wyświetlona jest topologia rozmieszczenia wszystkich generatorów wraz z głównymi śledzonymi danymi. Po kliknięciu na wybraną stację zostaną wyświetlone dane bieżące wybranego generatora.
 
 
Użytkownicy o odpowiednich uprawnieniach mogą wprowadzać wybrane parametry oraz przekazywać je do jednostki generatora na warstwie komunikacyjnej Modbus. Włączenie / zatrzymanie działanie generatora wykonuje operator z panela stacji dyspozytorskiej. Każde polecenie jest logowane w subsystemie zdarzeń z możliwością przeglądania historii ingerencji operatorów.
 
System ocenia stany błędów w technologii, archiwizuje niechciane stany w podsystemie alarmowym i umożliwia wyświetlanie ich na monitorze. W przypadku wystąpienia alarmu wyświetli się okno z listą aktywnych alarmów dla danej grupy ewentualnie zostanie włączony dźwięk głośnika systemowego komputera.
 
System obejmuje również zarządzanie użytkownikami oraz określanie dostępów i haseł. W aplikacji są zdefiniowane trzy typy użytkowników: użytkownik, operator (z możliwością zmiany parametrów systemu) i administrator.
Navigacja:
 
 
-
- Monitoring działania generatorów - ComAp a.s.
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice