Promotic

Monitorowanie działania 32 generatorów prądu - ComAp a.s. - Ghana, Africa

Środki techniczne 1x PC Sever
Stacje sterujące 32x PLC Generator
Wykonanie MICROSYS, spol. s r.o., ComAp a.s.
Data oddania do eksploatacji 2013


System monitoruje działanie 32 generatorów dwupaliwowych. Z każdego generatora periodycznie odczytuje 15 danych, które następnie opracowuje oraz bilansuje. Komunikacja pomiędzy stacją dyspozytorską a generatorami jest realizowana poprzez protokół Modbus. Przebiegi czasu odczytanych zmiennych z generatorów są archiwizowane w systemie trendów. Następnie można je graficznie przeglądać oraz porównywać przebiegi czasu archiwizowanych zmiennych.

Na ekranie synoptycznym wyświetlona jest topologia rozmieszczenia wszystkich generatorów wraz z głównymi śledzonymi danymi. Kliknięciem na wybraną stację zostaną wyświetlone dane bieżące wybranego generatora.Użytkownicy o odpowiednich uprawnieniach mogą wprowadzać wybrane parametry oraz przekazywać je do jednostki generatora na warstwie komunikacyjnej Modbus. Włączenie / zatrzymanie działanie generatora wykonuje operator z panela stacji dyspozytorskiej. Każde polecenie jest logowane w subsystemie zdarzeń z możliwością przeglądania historii ingerencji operatorów.

System ocenia stany błędów w technologii, archiwizuje niechciane stany w podsystemie alarmów i umożliwia wyświetlanie ich na monitorze. W przypadku wystąpienia alarmu wyświetli się okno z listą aktywnych alarmów dla danej grupy ewentualnie zostanie włączony dźwięk głośnika systemowego komputera.

System obejmuje również zarządzanie użytkownikami oraz określanie dostępów i haseł. W aplikacji są zdefiniowane trzy typy użytkowników: użytkownik, operator (z możliwością zmiany parametrów systemu) i administrator.
Nawigacja:
 
 
- Monitorowanie działania generatorów - ComAp a.s. - Ghana, Africa
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.