Promotic

System wizualizacji CODIS dla zdalnej diagnostyki systemów technologicznych sieci kolei czeskich - Správa Železniční Dopravní Cesty

Data oddania do eksploatacji: 2014.

Dostawca: OHL ŽS, a.s. oraz Intesys BRNO, spol. s r.o.

System CODIS jest projektowany jako podstawowy element systemu zdalnej diagnostyki systemów technologicznych Kolei Czeskich. Wszystkie pojedyńcze komponenety, sprzęt oraz oprogramowanie, są zgodne z rozporządzeniem SŽDC "TS 2/2008 - ZSE". Pomiędzy podstawowe cele budowania systemu należą: transmisja danych z systemów technologicznych dla zapewnienia funkcjonalności kolei, zdalne sterowanie systemami technologicznymi ze stanowisk operatorskich, zgodny sposób wyświeklania wszystkich informacji diagnostycznych oraz zgodny sposób obsługi serwisowej.

Pomiędzy podstawowe systemy technologiczne integrowane do systemy należą:
- Elektryczne ogrzewanie przekładni
- Oświetlenie stacji oraz przystanków
- Elektryczne urządzenia podgrzewcze
- Elektroniczna sygnalizacja przeciwpożarowa
- Elektroniczny system zabezpieczenia
- Odczyt zużycia energii
- Systemy kamer, kotłownie, schody ruchome, windy, tablice informacyjne dla podróżnych, urządzenia zabezpieczenia w tunelach itd.


Informacje pojedyńczych systemów technologicznych są łączone w koncentratorach odpowiednich stacji. Te następnie są podłączone (zgodnie z normą ČSN EN 60870-5-104) do serwerów. Do serwerów są podłączone stacje robocze. Według rodzaju obsługi zostanie wybrany jeden z trzech podstawowych profilów klienta - klient dyspozytorni, klient transportu lub klient energetyczny.

Zakres

Zystem CODIS aktualnie tworzą trzy pary redundantnych serwerów (2x Brno, 2x Přerov, 2x Ostrava). Do tych serwerów jest podłaczonych ponad 100 stacji kolejowych (koncentratorów). Część operatorską tworzy ponad 40 stacji operatorskich. Wielkość aplikacji to ok. 450 000 punktów.

Interfejs dyspozytorski

Interfejs dyspozytorski jest przeznaczony do sterowania, monitoringu oraz parametryzacji systemów technologicznych stacji kolejowych. W głównym biurze stacji (zazwyczaj) znajduje się koncentrator. Jeżeli koncentrator jest wyposażony w ekran dotykowy, wtedy pełni funkcję lokalnego stanowiska sterowania.

Ekran podstawowy wyświetla mapę sieci kolejowej z możliwością dostosowania wycinka. Po zalogowaniu użytkownika na ekranie, w zależności od uprawnień użytkownika, zostaną kolorystycznie wyświetlone podłączone stacje kolejowe. Do dyspozycji jest również okno nawigacji podłączonych obiektów (stacji).

Wyświetlenie stacji

Panel synoptyczny wyświetla schemat torów z umieszczeniem pojedyńczych rozdzielni systemów technologicznych.Dla wyświetlenia/sterowania pojedyńczymi systemami technologicznymi są przygotowane odpowiednie panele oraz schematy.Wyświetlenie danych archiwalnych

Do monitoringu oraz archiwizacji aplikacja zawiera panele sygnalizacji awarii, katalog zdarzeń oraz okno do wyświetlenia przebiegu namierzonych danych archiwalnych.

Raporty użytkownika

W aplikacji są do dyspozycji raporty użytkownika dla pracy z danymi modułu energetyka oraz bilans działania technologii (np. fakturacyjne odczyty oraz zurzycia, ogrzewanie elektryczne, ...).

Nawigacja:
 
 
- System wizualizacji CODIS sieci kolei czeskich
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.