Promotic

Vizualizační systém CODIS pro dálkovou diagnostiku technologických systémů české železniční sítě - Správa Železniční Dopravní Cesty

Systém CODIS

Datum uvedení do provozu: 2014.

Dodavatel: OHL ŽS, a.s. a Intesys BRNO s.r.o.

Systém CODIS je koncipován jako základní pilíř budovaného systému dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty (dále jen DDTS ŽDC). Jednotlivé komponenty jsou jak po stránce HW provedení, tak po stránce SW vybavení v souladu se směrnicí SŽDC "TS 2/2008 - ZSE". Mezi základní cíle budování systému DDTS ŽDC se řadí přenos informací z technologických systémů (TS) pro zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty (dále jen ŽDC), dálkové ovládání TS z pracovišť obsluhy, jednotný způsob zobrazení všech diagnostických informací a jednotný způsob servisní obsluhy.

Mezi základní TS integrované do DDTS ŽDC patří:
- Elektrický ohřev výhybek (EOV)
- Osvětlení železničních stanic a zastávek (OSV)
- Elektrická předtápěcí zařízení (EPZ)
- Elektronická požární signalizace (EPS)
- Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS)
- Odečty spotřeby energií
- Kamerové systémy, kotelny, eskalátory, výtahy, informační systémy pro cestující, zabezpečovací zařízení v tunelech, atd.


Informace jednotlivých TS jsou v žst. sdružovány v integračních koncentrátorech příslušných žst. Integrační koncentrátory jsou následně technologickou datovou sítí napojeny předepsaným rozhraním dle ČSN EN 60870-5-104 do integračních serverů. Na integrační servery jsou připojena obslužná klientská pracoviště. Podle obsluhy je zvolen jeden ze tří základních profilů klienta - dispečerský klient, dopravní klient nebo energetický klient.Rozsah

Systém CODIS je v současné době tvořen třemi dvojicemi redundantních integračních serverů (2x Brno, 2x Přerov, 2x Ostrava, Praha). Na tyto integrační servery je připojeno přes 100 železničních stanic (integračních koncentrátorů). Dohledovou část tvoří přes 40 klientských stanic. Velikost aplikace je cca 450 000 datových bodů.


Dispečerské rozhraní

Dispečerské rozhraní slouží k ovládání, monitoringu a parametrování technologických systémů železničních stanic (např. EOV, OSV, EPS, EZS, EPZ, ELM). V železniční stanici (obvykle v dopravní kanceláři) je umístěn integrační koncentrátor (dále jen InK). Pokud je InK vybaven dotykovou obrazovkou, pak plní funkci místního ovládacího pracoviště.

Úvodní obrazovka klientského pracoviště zobrazuje mapu železniční sítě s možností přizpůsobení výřezu. Po přihlášení uživatele se na obrazovce dle nastavení oprávnění uživatele barevně zvýrazní připojené železniční stanice. K dispozici je také přehledové/navigační okno připojených objektů (žst.).Zobrazení stanice

Přehledová obrazovka zobrazuje schéma kolejiště s přibližným umístěním jednotlivých rozváděčů TS - EOV a OSV.K zobrazení/ovládání jednotlivých TS jsou v aplikaci k dispozici příslušné obrazovky a schémata.

Zobrazení archivovaných dat

V aplikaci je pro dohled a archivaci k dispozici obrazovka poruchové signalizace, deník událostí a okno pro zobrazení průběhu archivovaných měřených dat.Uživatelské sestavy

V aplikaci jsou k dispozici uživatelské sestavy pro práci s daty modulu energetika a vyhodnocení provozu technologií (např. fakturačních odečtů a odběrů, vyhodnocení provozu elektrického ohřevu výměn, ...).

Navigace:
 
 
- Vizualizační systém CODIS české železniční sítě
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.