Promotic

Monitorování a regulace vytápění pokojů hotelu ABITO

Technické prostředky: PC, OS Windows, HORES
Řídicí stanice: RFATV iNELS
Datum uvedení do provozu: 2018
Název dodavatelské aplikační firmy: Microsys s.r.o. https://www.promotic.eu


Základní informace:
- Dispečerský systém PROMOTIC ve spolupráci s řídicími systémy eLAN iNELS zajištuje monitorování a regulaci vytápění pokojů v hotelu Abito v Praze. Pokoje se nacházejí ve 2 budovách: hotelová část a ubytovna.
- Napojení na hotelový systém HORES umožňuje optimalizaci vytápění v reálném čase podle obsazenosti nebo rezervace pokojů hotelovými hosty.
- Systém PROMOTIC v reálném čase provádí vyčítání dat z řídicích jednotek iNELS, jejich zpracování a monitorování. Systém umožňuje provádět také manuální změny (editace) parametrů vytápění.
- Vlastní regulaci provádí termoregulační RFATV hlavice systému iNELS, které jsou napojeny bezdrátově na řídicí jednotky iNELS eLAN (celkem 12ks).


Regulace a nastavování požadovaných teplot
- Automatické nastavení teploty vytápění provádí systém podle obsazenosti pokoje:
- Snížení teploty, když není nikdo v pokoji přihlášen (systém automaticky nastaví vhodný časový program s nižší úrovní vytápění)
- Zvýšení teploty, když je pokoj obsazen hostem
- Automatické zapnutí topení v případě rezervace pokoje hostem
- Nastavení požadovaných teplot v pokojích provádí obsluha výběrem z mnoha předdefinovaných časových programů:
- Typy vytápěných místností: pokoj, chodba, sklad, kuchyně.
- Pro každý typ pokoje jsou k dispozici samostatné časové programy (topné plány):
- programy Standard, Teplo, Chlad
- programy Individual - až 10 uživatelsky konfigurovatelných programů
- Systém automaticky detekuje otevření okna pokoje (informace z termohlavice) a provede snížení požadované teploty vytápění.
- Obsluha (recepce) má také možnost nastavit teplotu z recepce pro vybraný pokoj


Topologie systému
- Aplikace PROMOTIC je provozována na počítači typu server (v serverovně) a je propojena přes Ethernet (konektivita TCP/IP) s
- Vizualizačním Web klientem na počítači recepce
- Řídicími jednotkami eLAN INELS
- Rezervačním hotelovým systémem HORES
- Řídicí jednotky eLAN jsou umístěné na patrech hotelu a komunikují bezdrátově s nainstalovanými termohlavicemi iNELS.
- Systém umožňuje monitorování z dalších Web klientů (v rámci podnikového Intranetu) a provádět servis přes vzdálenou správu (VPN).


Vizualizace
- Hlavní přehledová obrazovka hotelu
- Vizualizace dvou budov hotelu (celkem 250 pokojů)
- 11 podlaží – pro hotelovou část
- 5 podlaží – pro ubytovnu
- Vstup do subsystémových obrazovek:
- Prohlížení kroniky událostí
- Prohlížení alarmních stavů systému
- Nastavení časových programů (kalendáře)
- Stavová lišta:
- přihlášení / odhlášení obsluhy
- kontaktní informace na servis
- informační a diagnostický systém
- signalizace stavu komunikace s hotelovým systémem HORES


Přehledové obrazovky pater hotelu
- Vizualizace pokojů a hlavic na radiátorech
- číslo pokoje, aktuální a požadovaná teplota
- stav RFATV hlavice a baterie, stav pokoje ze systému HORES
- Barevné indikace stavu pokojů:
- volno, rezervováno, obsazeno (informace z rezervačního systému HORES)
- chyba komunikace s eLAN jednotkami nebo systémem HORES
- velký rozdíl žádané a skutečné teploty nebo slabá baterie


Obrazovka informací vybraného pokoje
- název a stav pokoje, typ místnosti
- teplotní údaje (v pokojích)
- aktuální stav obsazenosti pokojů (prázdný / obsazený / rezervovaný)
- chybový status RFATV hlavice,
- možnost nastavení požadované teploty


Prohlížení kroniky alarmů a událostí
- Systém periodicky sleduje a vyhodnocuje stavy jednotek, termohlavic a komunikace.
- Provádí logování všech provedených zásahů (změn), které provádí obsluha na recepci. Informace o těchto stavech a událostech (aktuální a historie) je možno prohlížet přes obrazovky:
- Alarmních stavů: komunikace s RJ eLAN a hotelovým systémem HORES
- Kroniky událostí: přihlášení /odhlášení obsluhy, zásahy (nastavení parametrů) obsluhou, systémová hlášení


Servisní obrazovky (přístup pouze pro admin):
- Prohlížení seznamu připojených termohlavic (číslo patra, číslo pokoje, IP adresa RJ iNELS, adresa hlavice a další). Možnost aktivovat / deaktivovat termohlavici.
- Servisní obrazovka a přístup do informačního systému a diagnostiky aplikace PROMOTIC.
- Nastavení časových programů (kalendář).
- Nastavení dalších parametrů systému (korekce teploty (offset) pro vybranou hlavici,...).


Přístupová práva a nastavení
- Přístup do systému je chráněn uživatelským jménem a heslem. V systému jsou zavedeny 2 úrovně oprávnění:
- Recepce
- monitorování vytápění
- možnost provádět omezené nastavení teplotních režimů (např. přidat, ubrat teplotu v jednotlivých pokojích) nebo nastavit manuálně stav obsazenosti pokoje
- Admin
- monitorování vytápění
- možnost provádět kompletní nastavení a parametrizaci systému (nastavování časových programů atd.)


Archivace dat
- Vyčtená data jsou systémem archivována do standardní databáze MS SQL server.
- Archivovaná data je možno graficky prohlížet a zobrazovat časový průběh historie teplot


Instalace a nasazení systému
- Systém byl instalován a nasazen na podzim 2018 – ve spolupráci firmy MICROSYS (dodavatel SCADA systému PROMOTIC) a firmy iNELS Services, která provedla dodávky termohlavic, řídicích jednotek eLAN, a kompletní montážní práce.
- Dodávka serverového PC byla provedena za součinnosti s provozovatelem – společností JLV, která se také aktivně zúčastnila zkušebního provozu.
- Úspěšné realizaci předcházela technická jednání s dodavatelem hotelového rezervačního systému HORES, který poskytl softwarové rozhraní k datům rezervačního systému.
- Systém je úspěšně provozovaný od podzimu 2018. Správa a servis systému je řešena přes vzdálenou správu (VPN), což umožňuje operativní řešení případných problémů (např. porucha čidla, hlavice, atd.) nebo provádět změny a rozšíření systému (např. při provádění stavebních úprav a vybudování nových pokojů).
Navigace:
 
 
- Monitorování a regulace vytápění pokojů hotelu ABITO
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.