Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Sběr a archivace dat z ultrazvukových hladinoměrů Dinel ULM-53 - Dinel, s.r.o.

Technické prostředky: PC, OS Windows XP/Vista/7
Řídicí stanice: Převodník USB/RS485 typ Dinel URC-485, Ultrazvukový hladinoměr Dinel ULM-53L s komunikacíModbus
Datum uvedení do provozu: 2013


Aplikace Basic SCADA Level je koncipována jako jednoduchý SCADA systém pro sběr a archivaci dat z ultrazvukových hladinoměrů Dinel ULM-53L s možností jejich dálkové parametrizace. Komunikace s hladinoměry probíhá přes sériovou linku RS-485 pomocí převodníku USB/RS485 typ Dinel URC-485. Komunikační protokol je MODBUS RTU. Aplikace se skládá z několika následujících obrazovek a umožňuje přístup k jednotlivým obrazovkám i přes Web rozhraní.

Hlavní obrazovka Na hlavní obrazovce je umístěno základní technologické schéma měření výšky hladiny pomocí ultrazvukového hladinoměru ULM-53L umístěného ve víku nádrže. Z aktuálních měřených hodnot vidíme výšku hladiny, množství měřeného média, vzdálenost hladiny od hladinoměru, procentuelní zaplnění nádrže a teplotu v nádrži.


Vlevo vedle hladinoměru je umístěna zeleně svítící informativní signálka označující správnou funkci hladinoměru. Vpravo vedle nádrže jsou umístěny varovné signálky, které informují uživatele v případě, že se měřená hladina nachází mimo rozsah měření. Na nádrži je umístěn modrý bargraf, který nahrazuje funkci průhledu, v němž vidíme polohu hladiny v nádrži. Vedle nádrže jsou tlačítka pro otevření dalších obrazovek.
Časový průběh plnění nebo vyprazdňování nádrže je zobrazen v přehledném grafu v pravé polovině obrazovky. Detailnější rozbor včetně archivovaných hodnot jsou přístupné po stisknutí tlačítka Historie.
Nahoře v nástrojové liště je zobrazen čas, datum, tlačítko pro zastavení aplikace, tlačítko pro volbu jazyka (k dispozici je česká a anglická jazyková mutace), tlačítko pro nastavení parametrů komunikace Modbus (MASTER – aplikace na PC) a tlačítko informace o aplikaci.Historie
Na obrazovce historie můžeme provádět detailní rozbor časového průběhu plnění nebo vyprazdňování nádrže. Lze měnit časové měřítko zobrazení, zobrazit historii pro vybraný den a hodinu, provádět export dat do Excelu nebo export dat do souborů typu CSV a tisknout graf nebo tabulku.

Základní nastavení
Na obrazovce "základní nastavení" zadáváme měřicí rozsah připojeného ultrazvukového hladinoměru a tomu odpovídající množství měřeného média v nádrži.

Servisní nastavení
Na obrazovce servisní nastavení zadáváme podrobnější parametry měření. Lze zadat jednotky, počet měření do průměru, zda-li se mají vyřazovat extrémní hodnoty při měření, zda-li se má provádět kompenzace měření s ohledem na teplotu média v nádrži (pouze při výrazné odchylce teploty média v nádrži od teploty změřené ultrazvukovým hladinoměrem u víka nádrže) a zadáváme počet měření během 1 sec. Lze provést RESET hladinoměru nebo návrat do továrního nastavení.Modbus Slave a Info
Na těchto obrazovkách zadáváme parametry komunikace Modbus (SLAVE – ultrazvukový hladinoměr) a můžeme vyčíst informace o připojeném hladinoměru (výrobní číslo, verze firmware, sensor ID).
Navigace:
 
 
- Monitorování hladinoměrů Dinel ULM-53
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice