Promotic

Sběr a archivace dat z ultrazvukových hladinoměrů Dinel ULM-53 - Dinel, s.r.o.

Technické prostředky: PC, OS Windows XP/Vista/7
Řídicí stanice: Převodník USB/RS485 typ Dinel URC-485, Ultrazvukový hladinoměr Dinel ULM-53L s komunikacíModbus
Datum uvedení do provozu: 2013


Aplikace Basic SCADA Level je koncipována jako jednoduchý SCADA systém pro sběr a archivaci dat z ultrazvukových hladinoměrů Dinel ULM-53L s možností jejich dálkové parametrizace. Komunikace s hladinoměry probíhá přes sériovou linku RS-485 pomocí převodníku USB/RS485 typ Dinel URC-485. Komunikační protokol je MODBUS RTU. Aplikace se skládá z několika následujících obrazovek a umožňuje přístup k jednotlivým obrazovkám i přes Web rozhraní.

Hlavní obrazovka Na hlavní obrazovce je umístěno základní technologické schéma měření výšky hladiny pomocí ultrazvukového hladinoměru ULM-53L umístěného ve víku nádrže. Z aktuálních měřených hodnot vidíme výšku hladiny, množství měřeného média, vzdálenost hladiny od hladinoměru, procentuelní zaplnění nádrže a teplotu v nádrži.


Vlevo vedle hladinoměru je umístěna zeleně svítící informativní signálka označující správnou funkci hladinoměru. Vpravo vedle nádrže jsou umístěny varovné signálky, které informují uživatele pokud se měřená hladina nachází mimo rozsah měření. Na nádrži je umístěn modrý bargraf, který nahrazuje funkci průhledu, v němž vidíme polohu hladiny v nádrži. Vedle nádrže jsou tlačítka pro otevření dalších obrazovek.
Časový průběh plnění nebo vyprazdňování nádrže je zobrazen v přehledném grafu v pravé polovině obrazovky. Detailnější rozbor včetně archivovaných hodnot jsou přístupné po stisknutí tlačítka "Historie".
Nahoře v nástrojové liště je zobrazen čas, datum, tlačítko pro zastavení aplikace, tlačítko pro volbu jazyka (k dispozici je česká a anglická jazyková mutace), tlačítko pro nastavení parametrů komunikace Modbus (Master – aplikace na počítači) a tlačítko informace o aplikaci.Historie
Na obrazovce historie můžeme provádět detailní rozbor časového průběhu plnění nebo vyprazdňování nádrže. Lze měnit časové měřítko zobrazení, zobrazit historii pro vybraný den a hodinu, provádět export dat do Excelu nebo export dat do souborů typu CSV a tisknout graf nebo tabulku.

Základní nastavení
Na obrazovce "základní nastavení" zadáváme měřicí rozsah připojeného ultrazvukového hladinoměru a tomu odpovídající množství měřeného média v nádrži.

Servisní nastavení
Na obrazovce servisní nastavení zadáváme podrobnější parametry měření. Lze zadat jednotky, počet měření do průměru, zda-li se mají vyřazovat extrémní hodnoty při měření, zda-li se má provádět kompenzace měření s ohledem na teplotu média v nádrži (pouze při výrazné odchylce teploty média v nádrži od teploty změřené ultrazvukovým hladinoměrem u víka nádrže) a zadáváme počet měření během 1 sec. Lze provést RESET hladinoměru nebo návrat do továrního nastavení.Modbus Slave a Info
Na těchto obrazovkách zadáváme parametry komunikace Modbus (Slave – ultrazvukový hladinoměr) a můžeme vyčíst informace o připojeném hladinoměru (výrobní číslo, verze firmware, sensor ID).
Navigace:
 
 
- Monitorování hladinoměrů Dinel ULM-53
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.