Promotic

MVE Hučák, Hradec Králové - monitorování malé vodní elektrárny

Project: MVE Hučák, Hradec Králové - monitorování malé vodní elektrárny
Technické prostředky: 5x PLC Schneider Electric M580, OS Windows 10
Řídicí stanice: 3xFrancisova turbína 3x 270kW, 4x HMI Schneider Electric
Realizace: INGOS, s r.o., https://www.ingos.cz/
Datum uvedení do provozu: 2020
Modernizace provedená v letech 2018 – 2019 zahrnovala rekonstrukci turbín, generátorů a kompletní elektrické části. Společnost INGOS, s r.o. dodala novu skříňovou rozvodnu 5kV, transformátor vlastní spotřeby, statické buzení generátorů, řídicí systém všech tří soustrojí a elektrárny vč. systému SCADA, elektrické ochrany, rozvody nízkého napětí a kabelové rozvody. Celá rekonstrukce byla provedena s citlivým přístupem k původní technologii i samotné secesní budově elektrárny, která je chráněnou kulturní památkou. Investorem akce byla společnost ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.
Navigace:
 
 
- Monitorování malé vodní elektrárny – ČEZ OZE
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.