Update cookies preferences
Promotic

Monitoring kanalizační sítě - WOZ Goleniów

Technické prostředky: PC server
Řídicí stanice: 20x MT - 202
Realizace: Robert Zabrocki, https://zabrotzki.com
Datum uvedení do provozu: 5/2017


Vytvoření webových stránek, které zpřístupní údaje z kanalizační sítě prostřednictvím WWW prohlížečů a s využitím map Google. Programování a instalace telemetrických modulů InVentia na jednotlivých čerpacích stanicích.

Vytvoření systému odesílajícího SMS operátorům po výskytu alarmu. Telefonní čísla a přiřazení alarmů, které mají být odeslány, mají být na straně monitorování. Realizace systému trendů umožňujícího přehled historických hodnot měření (hladin, proudů, průtoků, ...). Graf prezentující data umožňuje měnit čas prezentovaný na ose X podle potřeb uživatele. Realizace systému reportů zobrazujícího stav celé čerpací stanice. Report obsahuje následující údaje: aktuální hladina, proudy čerpadla, potvrzení provozu čerpadla, poruchy čerpadla, porucha napájení, porucha hydrostatické sondy, chod na sucho, přetečení. Graf, na kterém jsou data prezentována, umožňuje měnit čas prezentovaný na ose X v závislosti na potřebách uživatele.

Pro vytvoření webové služby byl použit SCADA systém PROMOTIC od české firmy MICROSYS. Umožňuje vytvářet vizualizace na základě prohlížečů WWW. Pro lepší vizualizaci umístění jednotlivých čerpacích stanic byly použity mapy Google. Na mapu byly umístěny štítky s identifikátory objektů. Barva štítku informuje obsluhu o tom, v jakém stavu se objekt nachází. Šedá znamená, že se nic neděje. Zelená barva znamená, že alespoň jedno čerpadlo pracuje. Červená barva signalizuje závadu. Ústředním prvkem synoptické obrazovky je graf zobrazující: aktuální hladinu odpadních vod, proudy všech čerpadel a rychlost čerpání. Kromě grafu se na obrazovce zobrazují také popisky, které zobrazují alarmy a základní informace, jako jsou: provozní doba čerpadla, počet spuštění čerpadla, úroveň aktivace, úroveň deaktivace.

Pro přenos dat mezi objekty a dispečerskou stanicí monitorovacího systému byly použity telemetrické moduly společnosti InVentia. Tyto moduly realizují cyklický a událostní přenos (odesílají data, když nastane předem definovaná událost). Odpovídají také na dotazy z dispečerského pracoviště.

Z každé přečerpávací stanice jsou odesílány SMS zprávy, když dojde k jednomu z předdefinovaných alarmů. Jeden alarm může vygenerovat SMS maximálně pěti operátorům. O tom, kolik a kterým operátorům bude taková SMS odeslána, rozhoduje dispečerské pracoviště.

Systém trendů se skládá z grafu a dialogového okna, které umožňuje vybrat parametry, které se mají v grafu zobrazit. Každý trend je vykreslen jinou výchozí barvou, kterou lze změnit podle potřeby.

Systém reportů zobrazující stav čerpací stanice za určité časové období (např.: jeden den) se skládá z grafu zobrazujícího: hladina odpadní vody, proud, potvrzení provozu a porucha čerpadla P1, proud, potvrzení provozu a porucha čerpadla P2, jakož i výpadek napájení, porucha hydrostatické sondy, chod na sucho a přetečení. Report obsahuje počet výskytů zmiňovaných alarmů ve zvoleném čase.
Navigace:
 
 
- Monitoring kanalizační sítě - WOZ Goleniów
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.