Promotic

Řízení zkušební tratě průtokoměrů - Pražská teplárenská a.s.

Technické prostředky: 1x OS (PC, OS Windows XP Professional), SQL server
Řídicí stanice: 1x PLC Simatic S7-317 (TCP/IP), Softnet OPC server
Datum uvedení do provozu: 2010
Název dodavatelské aplikační firmy: MPC System, společnost s r.o. http://www.mpc.cz


Ovládací aplikace zkušební tratě průtokoměrů. Ovládání technologie, správa katalogů měřičů v SQL databázi, výpočty naměřených hodnot, archivace dat na SQL, zpracování protokolů k měření. Komunikace se zařízeními na sériové lince.:

Komunikace mezi PC a PLC je realizována protokolem Ethernet TCP/IP pomocí OPC serveru Softing.
Sběr naměřených dat z PLC automatu, periferních zařízení (váhy připojené přes sériový port počítače, komunikace přes protokol PmChar).
Zpracování, výpočty výsledných chyb, objemů, časů zkoušky a jiných hodnot potřebných pro tvorbu výsledného protokolu k měření daného měřiče.
Volba parametrů dané zkoušky, výběr typu měřiče z vlastní vytvořené (a spravované touto aplikací) SQL databáze.
Naměřené a vypočtené hodnoty se ukládají do SQL databáze, ze které lze později vyhledávat a zpětně tisknout protokoly a tyto ještě filtrovat (upravovat výstup pouze pro daný typ měřiče).
Z naměřených hodnot se vytváří protokol (PDF soubor) a ukládá se záznam do samostatné databáze protokolů, ve které lze také vyhledávat(pomocí SQL dotazů) pro další použití.
Po vyhledání dané zkoušky (měření) se zobrazí jen uložený časový úsek grafu (trendu), uložený v databázi zkoušek.
V aplikaci je mnoho konfiguračních textových souborů pro uživatelskou konfiguraci aplikace.


Navigace:
 
 
- Řízení zkušební tratě průtokoměrů
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.