Promotic

Monitorování provozu mořského akvária

Technické prostředky: Notebook, OS Windows
Řídicí stanice: PLC ABB AC500eCO, převodník PAPOUCH GNOME485
Datum uvedení do provozu: 2011


Monitorovací systém pro sledování mořského akvária je založen na Netbooku na kterém je nainstalována aplikace PROMOTIC v licenci PmFree. Tato stanice slouží jako přístupový bod pro sledování stavu akvária z Web prohlížeče, mobilního zařízení nebo přímo z prostředí OS Windows. Aplikace komunikuje s PLC automaty, které řídí samotné akvárium, protokolem Modbus přes lokální LAN síť. Protože PLC nedisponuje LAN konektorem, je použit převodník GNOME485, který převádí z RS485 portu komunikaci na ETHERNET. Databáze pro sledování trendů teplot a zároveň zálohování dat probíhá na síťové datové úložiště NAS.
Topologie propojení je následující:Aplikace se skládá z následujících obrazovek, které jsou všechny přístupné přes standardní Web rozhraní.

Hlavní obrazovka
Hlavní obrazovka slouží jako primární GUI pro sledování stavu akvária. Je navržena tak, aby i jen letmým pohledem byl zřejmý aktuální stav akvária. Sledované a zobrazované veličiny jsou ve většině případů zobrazeny piktogramem, který mění svoji barvu (zelená/červená) na základě hodnoty proměnné. Jediné hodnoty zobrazované hodnotou veličiny jsou teplota vody a teplota v prostoru oběhového čerpadla.Trend teploty vody
Pro možnost sledování průběhu teploty vody v akváriu, byla nakonfigurována funkcionalita sledování trendů. Data se ukládají do databáze Access.Alarmy
S ohledem k tomu, že teplota vody akvária je kritická veličina, byl nakonfigurován modul Alarmů, který v případě překročení kritické hodnoty je vzniklá situace zaznamenána a notifikována.
Navigace:
 
 
- Monitorování provozu mořského akvária
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.