Promotic

Centrální technologický SCADA systém - Žatecká teplárenská, a.s. (Česko)

Technické prostředky: technologický server
Řídicí stanice: 4x AMiT Amini4DW2, 1x Modicon M340, 5x Simatic S7 300/400, 3x Simatic S7 ET200, 4x Simatic S7 1200, 3x PiiGAB, 11 měřičů tepla, 6 elektroměrů, 8 vodoměrů
Realizace: Žatecká teplárenská, a.s., Žatec 3149, 438 01 Žatec http://www.ztas.cz/
Datum uvedení do provozu: 2019


Funkce systému: Centrální SCADA systém, který je spuštěn na technologickém serveru. Přístup do systému je výhradně pomocí Web klientů, kde má každý po přihlášení přístup podle funkce a zařazení. Dohled a ovládání probíhá ze dvou velínů, z pracovišť vedoucích a manažerů, přístup je zřízen i pro servisní pracovníky, nebo pro dodavatelské firmy během realizace zakázek. Webová prezentace společnosti zobrazuje pomocí xml aktuální výrobu, SCADA předává a přijímá pomocí XML data pro/z dalších aplikací PROMOTIC DISPEČINK, KAMERY, METERING.

Obsluhované technologie:
Kotle K1, K2, K3, K4,
Horkovodní okruh
Termoolejový okruh
CHÚV
Elektrická energie
Výměníková stanice a veškeré VZT
Kontrola chodu komunikační infrastruktury
Navigace:
 
 
- Odečty a monitorování vzdálených tepelných uzlů - Žatecká teplárenská, a.s.
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.