Promotic

Dohledový systém A-RCMS - Armáda ČR

Technické prostředky: PC, OS Windows 7, 1x server, 1x client, 2 x Web klient
Řídicí stanice: SNMP, WMI, ICMP protocol
Název firmy: AČR
Stručný popis aplikace: Úkolem systému A-RCMS (Dohled IP) je:
Monitorování serverů a pracovních stanic
- Hardware (CPU, paměť, disky)
- Software (služby OS Windows, aplikace)
- Monitorování a ovládání inteligentních síťových prvků prostřednictvím SNMP rozhraní
- Nepřetržité monitorování dostupnosti síťových prvků protokolem ICMP (ping)
- Monitorování systémových zdrojů prostřednictvím WMI rozhraní
- Přístup k monitorovaným zařízením prostřednictvím Web rozhraní
- Přístup k detailním informacím monitorovaných zařízení
Datum uvedení do provozu: 12/2012
Realizace RSI SOFT s.r.o. http://www.rsi-soft.cz


Dohledové pracoviště A-RCMS je koncipováno jako systém pro monitorování komunikační infrastruktury. Je určeno jako podpora administrátorům při monitorování a řízení svěřených systémů. Ve své serverové i klientské části využívá OS Windows (XP a vyšší).

Aplikaci dohledu lze také spustit prostřednictvím Web rozhraní systému z libovolného počítače, který má přístup na řídicí server dohledového systému. Web klient může využívat libovolný Web prohlížeč.

Celkový přehled monitorovaných systémů je v Přehledové obrazovce, kde jsou zobrazena veškerá dohlížená zařízení. Stav jednotlivých zařízení je zde zobrazen z pohledu provozuschopnosti jednotlivých zařízení. Ikony zařízení obsahují vhodný obrázek.

Všechny důležité události jsou monitorovány a při překročení stanovených mezí, je upozorněna obsluha (administrátor). Veškerá monitorovaná data jsou ukládána do databázového SQL serveru tak, aby bylo možné v případě poruchy analyzovat její příčinu.

Zobrazení detailu monitorovaného zařízení

Chybám a poruchám na systémech se dá předcházet, pokud technická obsluha může reagovat dříve, než dojde k poruše systému.
Navigace:
 
 
- Dohledový systém A-RCMS - Armáda ČR
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.