Promotic

Dálkové ovládání a monitorování strojovny vojenské námořní lodi.

Project: Dálkové ovládání a monitorování strojovny vojenské námořní lodi.
Technické prostředky: 3x PCM4 Q87- ISIC, 3x DuraPANEL 24- ISIC
Řídicí stanice: 7x PLC Simatic S7-ET200SP, 1x PLC Simatic S7-1200
Realizace: HG Solutions Sp. z o.o., http://www.hgsolutions.pl
Datum uvedení do provozu: 2020


Návrh systému a jeho funkčnost:

PROMOTIC SCADA systém byl použit k vytvoření systému pro dálkové ovládání a řízení strojovny námořního plavidla.

Systém monitorování a řízení strojovny byl sestaven z osmi PLC, jejichž úkolem je sbírat signály, zpracovávat informace, vysílat řídicí signály a vyměňovat si data. PLC jsou umístěny především ve strojovně lodi. Jsou vzájemně propojeny v kruhové topologii pomocí optického standardu, to umožňuje rychlou výměnu dat s nízkou poruchovostí. V rámci komunikačního kruhu se systém skládá ze tří operátorských stanic PROMOTIC umístěných v řídicí místnosti strojovny, stanovišti operátora PROMOTIC na kapitánském můstku, stanici obsluhy PROMOTIC v místnosti lodní elektrárny a tři stanice obsluhy PROMOTIC umístěné v místnostech pro posádku.

Operátorské stanice umístěné v řídicí místnosti strojovny lodi jsou vybaveny dvěma 22" monitory s rozlišením Full HD. Zbývající operátorské stanice jsou vybaveny jedním monitorem.

Pulty obsluhy v řídicí místnosti strojovny lodi jsou tři hlavní pilíře. na kterém je založeno poskytování vizualizace a získávání a zobrazování naměřených dat. Ostatní operátorské konzoly pro zobrazení vizualizace používají standard Web, který umožňuje provoz systému z Web prohlížeče. V případě nouze ovládací pulty v místnosti lodní elektrárny a na můstku lze přepnout do nouzového provozního režimu.

Každá z operátorských stanic mimo řídicí místnost strojovny lodi má přidělenou vlastní základnovou stanici, ze které stahuje data a grafickou vizualizaci pomocí standardu Web.

Hlavní paluba

Signalizace zaplavení a ovládání čerpadelDíky otevřenosti systému a podpoře technologie CANVAS systémem PROMOTIC byl monitorovací a řídicí systém elektrárny dovybaven speciálním redundančním modulem pro tuto aplikaci. Systém PROMOTIC jako nadřazený systém vykonává dohled minimálně nad následujícími systémy:
- hlavní pohonné motory
- generátorové motory
- systém spojky a stavěcího šroubu
- systém mořské vody
- systém sladké vody
- systém mazacího oleje
- systém oleje řízení
- systém stlačeného vzduchu
- ventilační systém strojovny
- systém manipulace s palivem
- zátěžový systém
- systém podpalubí
- systém lodní elektrárny
- měřicí systém paliva v nádržích


Dále systém monitorování a řízení elektrárny řídí:
- Alarmní systém ve strojovně lodi.
- Systém archivace alarmů, logů.
- Záznam dat do databáze MS SQL pro externí systém reportů.


Vizualizace:

Obrázek 1: Vizualizace pohonného systému. Představuje souhrnnou obrazovku pohonného systému. Tato obrazovka obsahuje nejdůležitější informace o součástech celkového pohonu lodi. Zahrnuje: hlavní motory, pohonné převody, spojky pohonného systému, lodní šrouby.

Obrázek 2: Vizualizace hlavních parametrů motoru. Zobrazuje nejdůležitější parametry vznětového motoru.

Obrázek 3: Vizualizace lodní elektrárny. Zobrazuje lodní energetický systém. Lodní elektrárna je vybavena systémem PMS, jehož úkolem je minimálně aktivace generátorů elektrické energie v případě výpadku proudu (blackout), řízení účinnosti elektrárny v závislosti na aktuální poptávce po energii (spuštění/vypnutí generátorů, snížení zátěže).

Obrázek 4: Vizualizace ventilačního systému strojovny.

Obrázek 5: Vizualizace systému proviantních komor.

Obrázek 6: Vizualizace alarmního systému.
Navigace:
 
 
- Dálkové ovládání a monitorování strojovny námořní lodi.
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.