Promotic

Zdalne sterowanie i monitorowanie siłowni statku marynarki wojennej.

Project: Zdalne sterowanie i monitorowanie siłowni statku marynarki wojennej.
Środki techniczne: 3x PCM4 Q87- ISIC, 3x DuraPANEL 24- ISIC
Stacje sterujące: 7x PLC Simatic S7-ET200SP, 1x PLC Simatic S7-1200
Wykonanie: HG Solutions Sp. z o.o., http://www.hgsolutions.pl
Data oddania do eksploatacji: 2020


Budowa systemu i funkcjonalność:

System SCADA PROMOTIC został wykorzystany do zbudowania systemu zdalnego sterowania i kontroli siłowni statku pełnomorskiego.

System monitorowania i kontroli siłowni został zbudowany z ośmiu sterownik PLC, których zadaniem jest zbieranych sygnałów, obróbka informacji, wysyłanie sygnałów sterujących oraz wymiana danych. Sterowniki PLC rozlokowane są głównie w siłowni statkowej. Połączone są ze sobą w topologii pierścienia przy pomocy standardu światłowodowego, dzięki czemu możliwa jest szybka i nisko awaryjna wymiana danych. W ramach pierścienia komunikacyjnego w skład systemu wchodzą trzy stacje operatorskie PROMOTIC znajdujące się pomieszczeniu sterowania siłownią, stacja operatorska PROMOTIC na mostku kapitańskim, stacja operatorska PROMOTIC w pomieszczeniu elektrowni statkowej oraz trzy stacje operatorskie PROMOTIC rozlokowanych w pomieszczeniach załogi.

Stacje operatorskie znajdujące się w pomieszczeniu sterowania siłownia statkową wyposażone są dwa 22” monitory Full HD. Pozostałe stacje operatorskie są jedno monitorowe.

Konsole operatorskie w pomieszczeniu sterowania siłownia statkową stanowią trzy główne filary na których oparte jest udostępnianie wizualizacji oraz akwizycji i wyświetlanie danych pomiarowych. Pozostałe konsole operatorskie w celu wyświetlania wizualizacji korzystają ze standardu Webowego umożliwiającego podgląd działania systemu z Web przeglądarki. W sytuacjach awaryjnych konsole operatorskie w pomieszczeniu elektrowni statkowej oraz na mostku kapitańskim mogą zostać przełączone do trybu pracy awaryjnej.

Każda z stacji operatorskich poza pomieszczeniem sterowania siłownia statkową ma przypisaną swoją stację bazową, z której pobiera dane i wizualizację graficzną z wykorzystaniem standardu Webowego.

Pokład główny

Sygnalizacja zalania i sterowanie pompamiDzięki otwartości systemu oraz wspieraniu przez system PROMOTIC technologii CANVAS system monitoringu i sterowania siłownia został doposażony w dedykowany dla tej aplikacji moduł redundancji. System PROMOTIC jako system nadrzędny realizuje funkcje nadzorcze min. nad systemami:
- silników głównych układu napędowego
- silników agregatów prądotwórczych
- system sprzęgieł i śrub nastawnych
- system wody morskiej
- system wody słodkiej
- system oleju smarnego
- system oleju sterującego
- system sprężonego powietrza
- system wentylacji siłowni
- system transportu paliwa
- system balastowy
- system zęzowy
- system elektrowni statkowej
- system pomiaru medium w zbiornikach


Ponadto system monitoringu i sterowania siłownią realizuje:
- System alarmowy siłowni statku.
- System archiwizacji alarmów, logów.
- Zapis danych do bazy MS SQL na potrzeby zewnętrznego systemu raportowego.


Wizualizacja:

Rysunek 1: Mimic układu napędowego. Przedstawia zbiorczy ekran układu napędowego. Na ekranie tym umieszczone są najważniejsze informacje o składowych elementach całego napędu jednostki. W jego skład wchodzą: silniki główne, przekładnie napędowe, sprzęgła ukł. napędowego, śruby napędowe.

Rysunek 2: Mimic parametrów silnika głównego. Wyświetla najważniejsze parametry silnika diesla.

Rysunek 3: Mimic elektrowni statkowej. Wyświetla system energetyczny statku. Elektrownia statku wyposażona jest system PMS, którego zadaniem jest min. uruchamianiem agregatów prądotwórczych na wypadek wystąpienia zaniku napięcia tzw. blackout-u, sterowaniem wydajnością elektrowni w zależności od aktualnego zapotrzebowania w energię (uruchamianiem/wyłączaniem agregatów prądotwórczych, redukcja obciązenia).

Rysunek 4: Mimic systemu wentylacji siłowni.

Rysunek 5: Mimic repetytora systemu komór prowiantowych.

Rysunek 6: Mimic systemu alarmowego.
Nawigacja:
 
 
- Zdalne sterowanie i monitorowanie siłowni statku marynarki wojennej.
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.