Promotic

Monitorowanie oraz bilans pracy maszyn w zakładzie produkcyjnym - Danfoss a.s.

Środki techniczne 1x PC Sever + 12x PC Client + 15x PmWebClient, MS SQL Serwer
Stacje sterujące 24x PLC typu Hitachi, Sprecher_Schuh, Simatic, Mitsubishi
Wykonanie MICROSYS, spol. s r.o.
Data oddania do eksploatacji 2015
Osoba kontaktowa Ing.Vladimír Klimant, mail: Vladimir.Klimant@danfoss.com


Produkcyjno-informacyjny system do monitoringu oraz bilansowania pracy maszyn (produkcja termostatów) zapewnia:
- Opracowanie danych z techologii: agregacja, zatwierdzenie oraz archiwizacja danych technologicznych oraz produkcyjnych, zdarzeń, zmiennych
- Komunikację ze sterownikami PLC, czujnikami oraz miernikami przy pomocy standardowych protokołów komunikacyjnych
- Monitorowanie oraz bilans wydajności maszyn oraz nastawy parametrów maszyn.
- Bilans obłożenia maszyn oraz czynności pracowników w różnych okresach czasu
- Wprowaddzanie parametrów produkcji, receptur oraz dalszych
- Bilans ilości wyprodukowanych sztuk, cyklicznego czasu maszyn, itd.
- Import danych z przeddefiniowanych tabelek oraz szablonów MS Excel
- System zamówień: wprowadzanie / edycja zamówień, ewidencja zmian zamówień, ...
- Wykonywanie analiz, bilansów, generowanie podkładów do planowania produkcji
- Archiwizację danych do centralnej bazy danych MS SQL Serwer, zdokumentowanie historii produkcji
- Automatyczny eksport danych do przeddefiniowanych formularzy w postaci MS Excel
- Ustawienie uprawnień oraz haseł


Wizualizacja danych techologicznych
Wizualizacja działania technologii jest realizowana na terminalach - stacjach PC przy maszynach ("pełny klient PROMOTIC) lub przy pomocy Web klientów PROMOTIC w sieci zakładowej Intranet
- Ekran synoptyczny głównych stanów procesów maszyn na hali (layout)
- Ekrany z wartościami bieżącymi danych dla wybranej maszyny lub grupy maszyn
- Wyświetlenie bieżących mierzonych wartości dla wybranej maszyny
- Graficzny przebieg mierzonych danych w czasie
- Eprany administracji oraz ustawiania parametrów systemu (tylko dla wybranych użytkowników)
- Przeglądanie oraz edycja list systemu (lista produktów, maszyn, itd.)
- Możliwość dodania (lub usunięcia) nowej pozycji do dowolnej listy
- Ekrany bilansu oraz raportów wyjściowych
System udostępnia kompletne informacje o produkcji oraz stanie technologii:
- Centralny serwer danych utrzymuje bazę danych wszystkich danych technologicznych, produktów oraz parametrów systemu
- Wykonuje optymalizację procesów produkcyjnych a tym w znaczny sposób pomaga obniżać koszty zakładu
- Wizualizacyjne stanowiska klienckie (WEB klienci) w ramach zakładowego intranetu są przeznaczone do komfortowego monitoringu oraz parametryzacji produkcji, wprowadzania projektów produkcyjnych przez operatora, kierownika, majtra, itd.
System zamówień
- Administracja systemu zamówień, które mają zostać realizowane na maszynach
a. wprowadzanie zamówień przy pomocy formularzy elektronicznych
b. podział według operatorów oraz stanowisk pracy (maszyn)
c. możliwość zmiany kolejności zamówień lub wytworzenie nowego zamówienia / edycja
- Kontrola stanu zamówień
- Zapis parametrów zamówienia do maszyny (zapis parametrów do sterownika PLC)
- Zapisywanie czasu pracy oraz czasu postojów, całkowitego czasu, podział według powodów postojów, podział postojów wg zamówień
- Periodyczny odczyt produkcyjno-technologicznych danych ze sterownika PLC oraz ich opracowanie:
a. ilość poprawnie / błędnie wyprodukowanych sztuk
b. czas pracy / postoju maszyny
c. przyszeregowanie kodów przerw technologicznych lub powodów postoju maszyn


Monitorowanie przepływu materiału = produktu
System zapewnia monitorowanie technologicznego przepływu materiału na produkcji (informacje, na których dany produkt aktualnie się znajduje)

Bilans opomiarowanych danych
System umożliwia wykonanie bilansu opomiarowanych danych z pojedyńczych maszyn według:
- rodzaju produktu
- wybranego przedziału czasu (zmiana, dzień, tydzień, miesiąc, rok, wybrany zakres czasu)
- numeru maszyny (kodu maszyny)
- loginu operatora

W raportach wyjściowych znajdują się zbilansowane dane techologiczne według różnych kryteriów oraz wymogów użytkownika:
- ilość produktów w sztukach: OK lub BŁĄD
- praca / postój maszyny
- specyfikacja postoju maszyny
- ilość zatrzymań maszyny
- plan/rzeczywiste obłożenie maszyny według logowania się do maszyny (np. raport zmiany (8/6, 9)godz.)
- za całkowity/ względny okres np. podczas raportu zmiany (8/6, 9) godz.
- eksporty do przygotowanych plików XLS
- pomiar OEE oraz czasów cykli dla pojedyńczych modułów
- raporty jakości pomiarów


Automatyczne uzupełnianie danych do przygotowanych formularzy Excel
Automatyczny eksport danych produkcyjnych (np. kodów postojów maszyn) do przygotowanych raportów wyjściowych w formacie MS Excel. Dla każdego stanowiska pracy (dyspozytorski PC przy maszynie) zostały wytworzone samodzielne (indywidualne) formularze elektroniczne (godzinowa rejestracja, kontrolny formularz itd.).

System użytkowników
W systemie stworzono większą ilość typów użytkowników o różnych poziomach uprawnień oraz dostępu do systemu:
- przeglądanie danych produkcyjnych oraz bilans
- technolog
- administrator systemu z możliwością zmieny nastawów parametrów systemu


Dostęp użytkowników do systemu jest chroniony hasłami. System prowadzi kontrolę nazwy użytkownika, który będzie się logować do systemu. Edycja list (modyfikacja, wytwarzanie nowych, usuwanie) jest zezwolona tylko odpowiednim pracownikom zakładu.
Nawigacja:
 
 
- Monitorowanie pracy maszyn - Danfoss a.s.
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.