Update cookies preferences
Promotic

Oczyszczalnia ścieków w m. Wilczęta Góry - Ecol – Unicon Sp. z o. o.

Środki techniczne: PC server
Stacje sterujące: Unitronics V120
Wykonanie: Robert Zabrocki, https://zabrotzki.com
Data oddania do eksploatacji: 3/2020


Zaprogramowanie serii przepompowni i zbiorników sedymentacji, których zadaniem jest odprowadzanie oczyszczonego ścieku poza teren ubojni. Wykonanie wizualizacji procesu odprowadzania ścieku oczyszczonego przy pomocy wybranego pakietu SCADA. Wizualizacja umożliwia wgląd w to co dzieje się z przepompowniami, edycję parametrów sterujących, archiwizację danych pomiarowych oraz generowanie trendów.

Do realizacji zadania wytypowany został sterownik V120 firmy Unitronics. Każda przepompownia została wyposażona w jeden taki kontroler realizujący proces pompowania. Jednocześnie umożliwia połączenie wszystkich obiektów magistralą CAN. Magistralę CAN wybrano z powodu dużych odległości między przepompowniami. Sterownik V120 posiada zintegrowany panel operatorski, na którym wykonana została wizualizacja umożliwiająca obserwację stany obiektu, wprowadzanie nastaw oraz obsługę systemu alarmów.

Do wykonania wizualizacji wykorzystany został SCADA system PROMOTIC czeskiej firmy MICROSYS. Za jego pomocą stworzona została seria ekranów synoptycznych przedstawiających wszystkie przepompownie, zbiorniki sedymentacji oraz hydrofornię. Każdy obiekt na synoptykach pokazuje takie parametry jak: poziom, prądy pomp, stopień otwarcia zasuw, ciśnienie na rurociągu, przepływ, licznik przepływu. Stworzony został system alarmów informujący o wszystkich niepożądanych sytuacjach generowanych przez system..

System trendów składa się z dwóch wykresów umożliwiających wygenerowanie większej liczby przebiegów w tym samym czasie. Wykresy, na których przedstawiane są dane umożliwiają zmianę czasu prezentowanego na osiach X w zależności od potrzeb użytkownika.
Nawigacja:
 
 
- Oczyszczalnia ścieków w m. Wilczęta Góry - Ecol – Unicon Sp. z o. o.
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.