Promotic

Monitorowanie źródeł wody mineralnej

Lokalizacje wdrożenia:
- Piešťany
- Trenčianské Teplice
- Turčianské Teplice
- Lúčky


Generalny dostawca: MINERAL-AQUASERVIS, spol. s r.o.
Poddostawca aplikacji: DELTA plus, spol. s r.o.
Monitorowanie źródeł wody mineralnej przebiega w bardzo trudnych warunkach - temperatura wody dochodzi do ok. 60ºC, zawiera agresywne związki chemiczne oraz pary siarkowodorowe. W tych warunkach najlepiej wykazały się magnetyczno-indukcyjne przepływomierze M1500 oraz M1000 od firmy BadgerMeter Slovakia. Zmierzone wartości są później przenoszone po łączu szeregowym RS232 do dyspozytorni. Do pomiaru temperatury zostały zastosowane sondy od firmy Georg Fischer (Szwajcaria). Sondy te są umieszczone w środku przekroju rurociągu, czym zapewniono maksymalnie dokładny pomiar w danej chwili.

Do akwizycji danych zastosowano w dyspozytorni moduły inteligentne ICP (Advantech ADAM). Moduły te standardowo komunikują się po łączu RS485, awszak realizator w ramach zwiększenia sprawności zaimplementowałdo systemu konwerter (RS485 – Ethernet) i dzięki temu cała komunikacja pomiędzy źródłem danych a stacją operatorską przebiega w sieci zakładowej. Cały system odczytu danych jest zbudowany w SCADA systemie PROMOTIC oraz jego interfejsie Webowym. Dzięki temu do uzyskanych danych ma bezpośredni dostęp w czasie rzeczywistym również słowackie Ministerstwo zdrowia.
Nawigacja:
 
 
- Monitorowanie źródeł wody mineralnej (4xSłowacja) - MINERAL-AQUASERVIS, spol. s r.o.
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.