Promotic

Oczyszczalnia ścieków w Przybranowie - TOLL – Łukasz Kaczmarski

Środki techniczne: PC server
Stacje sterujące: 23x device Jazz, 23x MT - 202
Wykonanie: Robert Zabrocki, https://zabrotzki.com
Data oddania do eksploatacji: 7/2021


Wytworzenie aplikacji sterującego poszczególnymi pompowniami sieci kanalizacyjnej. Wytworzenie aplikacji umożliwiającego modułowi telemetrycznemu ściąganie danych ze sterownika i wysyłanie ich do stacji dyspozytorskiej systemu monitoringu. Wytworzenie stacji dyspozytorskiej systemu monitoringu. System powinien być dostępny zarówno w postaci klasycznej aplikacji jak i w postaci serwisu internetowego.

Do realizacji zadania sterowania pompownią ścieków wytypowany został sterownik Jazz firmy Unitronics. Posiada on wystarczającą liczbę wejść i wyjść, mały panel operatorski oraz doposażony został w port RS485 do komunikacji z modemem telemetrycznym. Wizualizacja na panelu HMI umożliwia podgląd najważniejszych parametrów procesu pompowania oraz możliwość ich edycji. Dodatkowo zapewnia obsługę systemu alarmów.

Do realizacji zadań telekomunikacyjnych wytypowany został modem telemetryczny firmy InVentia. Ze sterownika pompowni dane zbierane są za pośrednictwem magistrali RS485 za pomocą protokołu Modbus RTU. Sprowadzone informacje szeregowane są w odpowiedni sposób i wysyłane do stacji dyspozytorskiej w sposób zdarzeniowy. Transmisja prowadzona jest w ten sposób, aby zoptymalizować ilość przesyłanych danych.

Do wykonania wizualizacji procesu oczyszczania zastosowany został SCADA system PROMOTIC czeskiej firmy MICROSYS. Umożliwia on tworzenie systemów klasycznych uruchamianych na komputerze w biurze operatora. Umożliwia on również tworzenie aplikacji w formie serwisów internetowych udostępniających informacje za pośrednictwem przeglądarek WWW. W przypadku tego zadania wykonany został system mieszany łączący aplikację klasyczną z serwisem internetowym.

System trendów składa się z wykresu, na który można wprowadzić historyczne wartości różnych parametrów. Wykres, na którym przedstawiane są dane umożliwia zmianę czasu prezentowanego na osi X w zależności od potrzeb użytkownika.

System raportów ma za zadanie przedstawienie na zestawieniach dziennych, miesięcznych i rocznych takich liczników jak: przepływ, energia, czasy pracy, ilość załączeń, …
Nawigacja:
 
 
- Oczyszczalnia ścieków w Przybranowie - TOLL – Łukasz Kaczmarski
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.