Promotic

System monitoringu oraz zarządzania stacji 110/22kV - Tatravagónka a.s. Poprad

Środki techniczne: PC, SO Windows Win10 + 2ks 24"LCD
Stacje sterujące: SEL-2240 AXION, 4xSEL-751, 1xSEL-787, 2xSiemens 7SD610
Firma: DEFEND, spol. s r.o., http://www.defendsro.sk
Data oddania do eksploatacji: 2021


Centralka komunikacyjna SEL-2240 AXION zlokalizowana w budynku Rz 110/22kV Tatravagónka a.s. Poprad stanowi rdzeń systemu sterowania i monitoringu dla stacji elektroenergetycznej 110/22kV. Zapewnia on połączenie komunikacyjne wtórnych zespołów technologicznych 110/22kV pola /zabezpieczeń, modułów sterujących/ komunikujące się protokołem IEC 61850 na światłowodzie z metalową siecią Ethernet i protokołu IEC60870-5-104, który jest dalej przetwarzany na poziomie stacji roboczej operatora. Stanowisko operatorskie systemu monitoringu i zarządzania wykonano w systemie PROMOTIC znajduje się w budynku dyspozytorskim oraz w budynku BSP Tatravagónka Poprad a.s.Nawigacja:
 
 
- Monitorowanie stacji 110/22kV
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.