Promotic

System monitoringu i sterowania eksperymentalnego urządzenia do zgazowania - Politechnika w Koszycach (Słowacja)

Środki techniczne: PC, SO Windows XP
Stacje sterujące: PLC Bernecker&Reiner X20:
1x X20CP1485
3x X20DO9322
1x X20DI9371
4x X20AI4622
4x X20AO4622
11x X20AT6402
Data oddania do eksploatacji: 2007/1
Nazwa firmy dostarczającej aplikację: Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Wydział Górnictwa, Ekologii, Sterowania i Geotechnologii (BERG), Instytut Sterowania i Informatyzacji Procesów Produkcyjnych, http://web.tuke.sk/uraivp


Aplikacja do monitoringu i sterowania procesu zgazowania węgla, wytworzona w wersji szkolenj systemu PROMOTIC. Aplikacja została wytworzona w celu monitoringu wartości procesowych jak ciśnienia i przepływy utleniaczy, temepratury w węglu, koncentracji gazów. Z systemu monitoringu może operator sterować i ustawiać stabilizacyjne i optymalizacyjne regulatory. Częścią aplikacji są także panele do wyświetlenia graficznych trendów temperatur, ciśnień i przepływów. Wytworzona aplikacja zawiera ogółem 25 paneli graficznych. Aplikacja ma charakter niekomercyjny i służy do celów badawczych i do nauczania. Kompúuter komunikuje się ze sterownikiem PLC po łączu szeregowym RS233 i po łączu TCP/IP. Do komunikacji z systemem PROMOTIC jest na komputerze zastosowany interfejs Bernecker&Reiner PVI OPC.

Aplikacja do monitoringu i sterowania procesu zgazowania węgla została wytworzona w ramach projektu APVV-0582-06 o nazwie "Podziemne zgazowanie węgla za pośrednictwem rozkładu termicznego", który był prowadzony 3 lata pod kierownictwem prof. Ing. Karola Kostúra, CSc. na Uniwersytecie Technicznym w Koszycach na Słowacji.

Główny panel systemu monitoringu eksperymantalnego urządzenia do zgazowania węgla G1

Panel do zarządzania algorytmem optymalnego sterowania procesu zgazowania węgla

Panel do ustawiania i uruchomienia regulatorów stabilizacyjnych i regulatorów ekstremalnych w procesie zgazowania węgla

Panel do monitoringu temperatur bieżących z 66 czujników temperatury umieszczonych w generatorze zgazowującym G1

Panel do ręcznego i automatycznego sterowania solenoidami na przewodach zbiorczych generatora G1

Panel trendów temepratur w generatorze zgazowującym

Panel główny generatora zgazowującego G2
Nawigacja:
 
 
- Monitorowanie eksperymentalnego urządzenia do zgazowania - Politechnika w Koszycach (Słowacja)
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.