Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Gromadzenie oraz archiwizacja danych z ultradźwiękowych urządzeń do pomiaru poziomu Dinel ULM-53 - Dinel, s.r.o.

Środki techniczne: PC, SO Windows XP/Vista/7
Stacje sterujące: Převodník USB/RS485 typ Dinel URC-485, Ultrazvukový hladinoměr Dinel ULM-53L s komunikacíModbus
Data oddania do eksploatacji: 2013
 
Aplikacja Basic SCADA Level przedstawia prosty SCADA system do pobierania oraz archiwizację danych z urządzeń do pomiaru poziomu Dinel ULM-53L z możliwością ich zdalnej parametryzacji. Komunikacja z urządzeniami przebiega po łączu szeregowym RS-485 przy pomocy konwertera USB/RS485 typ Dinel URC-485. Zastosowano protokół komunikacyjny MODBUS RTU. Panele aplikacji są również udostępnione do Webu.
 
Główny panel W głównym panelu znajduje się podstawowy schemat technologiczny pomiaru wysokości poziomu. Miernik jest zamieszczony na wieku pojemnika. Operator ma do dyspozycji wartości wysokości poziomu, ilość opomiarowanej substancji, odległość poziomu od miernika, procent zapełnienia zbiornika oraz temperaturę w zbiornikku.
 

Po lewej stronie miernika znajduje się zielono paląca się lampka oznaczająca prawidłowe działanie miernika. Po prawej, obok pojemnika, znajdują się lampki ostrzegawcze, które informują operatora o tym, że opomiarowany poziom jest poza zasięgem pomiaru. Słupek z podiałką wyświetla popzycję poziomu w zbiorniku. Obok pojemnika umieszczone są następne przyciski dla otwarcia następnych paneli.

Przebieg czasu uzupełniania lub opróżniania zbiornika jest wyświetlony w diagramie po prawej. Szczegółowy podgląd wraz z danymi historycznymi można uzyskać poprzez naciśnięcie przycisku Historia.

W pasku narzędzi zamieszczono datę, czas oraz kilka przycisków np. do: zatrzymania aplikacji, zmiany języka oraz ustawienia parametrów komunikacji Modbus.

 
 
Historia

W panelu historii można przeprowadzać szczegółową analizę przebiegu uzupełniania/opróżniania pojemnika. Dane te można wyeksportować do Excela, pliku CSV lub wydrukować w postaci tabelki lub grafu.

 
 
 
Ustawienia podstawowe

W panelu ustawień podstawowych należy określać zakres pomiaru ultradźwiękowego miernika wraz z odpowiednią ilością opomiarowanej substancji w pojemniku.

 
 
 
Ustawienia serwisowe

W panelu ustawień serwisowych można ustawiać bardziej szczegółowe parametry pomiaru np.: jednostkę, ilość pomiarów do średniej, kompensację temperatury, period pomiaru itd.. Można wykonać RESET miernika lub przywrócenie jego ustawień domyślnych.

 
 
Modbus Slave oraz Info

W tych panelach określane są parametry komunikacji Modbus (SLAVE - ultradźwiękowy miernik poziomu) oraz można odczytać informacje o podłączonym urządzeniu (numer seryjny, wersja firmware, sensor ID).

Navigacja:
 
 
- Monitoring ultradźwiękowych urządzeń do pomiaru poziomu Dinel ULM-53
 
 
-
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice