Promotic

Gromadzenie oraz archiwizacja danych z ultradźwiękowych urządzeń do pomiaru poziomu Dinel ULM-53 - Dinel, spol. s r.o.

Środki techniczne: PC, SO Windows XP/Vista/7
Stacje sterujące: Konwerter USB/RS485 typ Dinel URC-485, Ultrazvukový hladinoměr Dinel ULM-53L s komunikacíModbus
Data oddania do eksploatacji: 2013


Aplikacja Basic SCADA Level przedstawia prosty SCADA system do pobierania oraz archiwizację danych z urządzeń do pomiaru poziomu Dinel ULM-53L z możliwością ich zdalnej parametryzacji. Komunikacja z urządzeniami przebiega po łączu szeregowym RS-485 przy pomocy konwertera USB/RS485 typ Dinel URC-485. Zastosowano protokół komunikacyjny MODBUS RTU. Panele aplikacji są również udostępnione poprzez Web.

Główny panel W głównym panelu znajduje się podstawowy schemat technologiczny pomiaru wysokości poziomu. Miernik jest zamieszczony na wieku pojemnika. Operator ma do dyspozycji wartości wysokości poziomu, ilość opomiarowanej substancji, odległość poziomu od miernika, procent zapełnienia zbiornika oraz temperaturę w zbiornikku.


Po lewej stronie miernika znajduje się zielono paląca się lampka oznaczająca prawidłowe działanie miernika. Po prawej, obok pojemnika, znajdują się lampki ostrzegawcze, które informują operatora jeżeli opomiarowany poziom jest poza zasięgem pomiaru. Słupek z podiałką wyświetla popzycję poziomu w zbiorniku. Obok pojemnika umieszczone są następne przyciski do otwarcia następnych paneli.
Przebieg czasu uzupełniania lub opróżniania zbiornika jest wyświetlony w diagramie po prawej. Szczegółowy podgląd wraz z danymi historycznymi można uzyskać po naciśnięciu przycisku "Historia".
w pasku narzędzi zamieszczono datę, czas oraz kilka przycisków na przykład do: zatrzymania aplikacji, zmiany języka oraz ustawienia parametrów komunikacji Modbus.Historia
W panelu historii można przeprowadzać szczegółową analizę przebiegu uzupełniania/opróżniania pojemnika. Dane te można wyeksportować do Excela, pliku CSV lub wydrukować w postaci tabeli lub grafu.

Ustawienia podstawowe
W panelu ustawień podstawowych należy określać zakres pomiaru ultradźwiękowego miernika wraz z odpowiednią ilością opomiarowanej substancji w pojemniku.

Ustawienia serwisowe
W panelu ustawień serwisowych można ustawiać bardziej szczegółowe parametry pomiaru na przykład: jednostkę, ilość pomiarów do średniej, kompensację temperatury, period pomiaru itd. Można wykonać RESET miernika lub przywrócenie jego ustawień domyślnych.Modbus Slave oraz Info
W tych panelach określane są parametry komunikacji Modbus (Slave - ultradźwiękowy miernik poziomu) oraz można odczytać informacje o podłączonym urządzeniu (numer seryjny, wersja firmware, sensor ID).
Nawigacja:
 
 
- Monitorowanie ultradźwiękowych urządzeń do pomiaru poziomu Dinel ULM-53
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.