Promotic

System zdalnego odczytu ciepłomierzy oraz monitorowanie węzlów ciepłowniczych ze zdalnym sterowaniem

 
Środki techniczne: 1xPC (SO Windows XP)
Stacje sterujące: Kamstrup: Multical I,II,III, 66C, Compact, Apator LQM, Aquatherm Supercal: 430, 431, 432; Landis&Gyr WSD, Danfoss EEM-C; Praterm Z-Elektronik, Siemens RVD-240/230, Danfoss ECL 200/300; Landis RVP-97
Wykonanie: Apator Telemetria, Słupsk http://www.telemetria.eu
Data oddania do eksploatacji: 2007


Funkcje systemu:
- Odczyt ciepłomierzy i wodomierzy z 550 węzłów cieplnych
- Ciepłomierze: Kamstrup Multical I,II,III, 66C, Compact, Apator LQM, Aquatherm Supercal 430, 431, 432, Landis&Gyr WSD, Danfoss EEM-C
- Zdalny odczyt stanów czujek ciśnienia i temperatur
- Dostawa i instalacja aplikacji wizualizacyjnej pracy węzłów w systemie PROMOTIC
- Zdalna wizualizacja regulatorów z 124 węzłów cieplnych
- Regulatory: Praterm Z-Elektronik, Siemens RVD-240/230, Danfoss ECL 200/300, Landis RVP-97
- Wytworzenie mapy cyfrowej z graficzną wizualizacją stanu sieci ciepłowniczej
- Dostawa serwerów bazo-danowych
- Dostawa i instalacja aplikacji wizualizacyjnej City Network, Ciepło-WWW
- Automatyczny eksport danych bilingowych do systemu finansowo-księgowego Liczniki Kombit
Aplikacja zbiera dane oraz zarządza sterownikami takich firm, jak na przykład Praterm, Danfoss lub Siemens. Komunikacja z wymienionymi sterownikami odbywa się drogą radiową przy użyciu innowacyjnego systemu telemetrycznego firmy WMC. Aplikacja PROMOTIC jako element systemu zbiera i gromadzi dane o bieżącym stanie węzłów (temperatury, ciśnienia, informacje z liczników energii cieplnej producentów Aquatherm, Kamstrup, Siemens, Apator oraz wodomierzy) w bazie danych MySQL i umożliwia na sterowanie regulatorami (zmiana trybów pracy sterowników, parametrów krzywej grzania, itd.). Dane historyczne wizualizowane są w formie wykresów, dzięki wbudowanemu Web serwerowi aplikacja posiada również możliwość przeglądania danych korzystając przy pomocy przeglądarki internetowej. Firma WMC-NET zastosowała PmChar - Driver do komunikacji przy pomocy ASCII/BIN protokołu zdefiniowanego przez użytkownika, który umożliwił dostosowanie transmisji w systemie PROMOTIC do protokołu panującego w sieci radiowej. Dzięki temu nie jest konieczne dokonywanie enkapsulacji protokołów jak w przypadku zastosowania innych systemów wizualizacji.

Nawigacja:
 
 
- Odczytu oraz monitorowanie węzlów ciepłowniczych - Apator Telemetria
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.