Promotic

Klimatyzacja, regulacja zużycia energii, regulacja oświetlenia - Univerzita J. E. Purkyně, Ústí n. Labem

Środki techniczne: PC
Stacje sterujące: AMiT
Wykonanie: Ulimex, spol. s r.o., http://www.ulimex.cz
Data oddania do eksploatacji: 2014
Nawigacja:
 
 
- Klimatyzacja, regulacja zużycia energii, regulacja oświetlenia - Univerzita J. E. Purkyně, Ústí n. Labem
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.