Promotic

Zarządzanie oraz monitorowanie węzła betoniarskiego - WROŃSKI Spółka Jawna

Środki techniczne: 1x OS (PC DELL, SO Windows 10 Pro, 1x monitor)
Stacje sterujące: 1x PLC Mitsubishi, PmMelsec + PmDB
Data oddania do eksploatacji: 2017
Nazwa firmy dostarczającej aplikację: K&W Expert Sp. z o.o. http://www.kwexpert.pl


Aplikacja PROMOTIC pełni rolę systemu nadzorczego nad procesem produkcji mieszanek betonowych. Operator korzystający z gotowych receptur ma możliwość wyprodukowania ponad 200 rodzajów betonu. Ponadto system umożliwia bieżącą kontrolę zasobów surowców oraz wskazuje stan poszczególnych urządzeń.
 
Komunikację pomiędzy PC a PLC zapewnia driver komunikacyjny PmMelsecFXS.
 
Receptury
 
Obecnie system zawiera około dwustu receptur. Na podstawie wybranej receptury system automatycznie wylicza ilości poszczególnych składników (cement, woda, kruszywo) niezbędnych do wyprodukowania zadanej ilości mieszanki betonowej. Operatorzy mogą na bieżąco modyfikować istniejące receptury a także dodawać nowe.
 
Bilansowanie zasobów
 
Po każdym cyklu produkcyjnym aplikacja aktualizuje stany magazynowe odejmując od stanu bieżącego ilości surowców użytych w ostatnim cyklu. Operator ma możliwość bieżącego wprowadzania dostaw poszczególnych surowców. Poziomy w zasobnikach archiwizowane są na twardym dysku komputera.
 
Wizualizacja
 
- Graficzne odzwierciedlenie instalacji technologicznej
- Bieżący podgląd stanu urządzeń (mieszalnik, podajniki taśmowe, dozowniki)
- Archiwizacja parametrów procesu
- Przedstawienie w formie trendów poziomów w silosach
- Zastosowanie modułu alarmów do kontroli poprawności komunikacji z przetwornikami wagowymi Rinstrum (komunikacja ze sterownikami PLC po RS-485)
Nawigacja:
 
 
- Zarządzanie oraz monitorowanie węzła betoniarskiego - WROŃSKI Spółka Jawna
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.