Promotic

Centralny technologiczny SCADA system - Žatecká teplárenská, a.s.

Środki techniczne: serwer technologiczny
Stacje sterujące: 4x AMiT Amini4DW2, 1x Modicon M340, 5x Simatic S7 300/400, 3x Simatic S7 ET200, 4x Simatic S7 1200, 3x PiiGAB, 11 mierników ciepła, 6 liczników energii elektrycznej, 8 wodomierzy
Wykonanie: Žatecká teplárenská, a.s., Žatec 3149, 438 01 Žatec, http://www.ztas.cz
Data oddania do eksploatacji: 2019


Funkcje systemu: Centralny SCADA system jest uruchomiony na serwerze technologicznym. Dostęp do systemu odbywa się wyłącznie przy pomocy Web klientów, gdzie każdy po zalogowaniu ma dostęp do danych według funkcji oraz pozycji. Nadzór oraz sterowanie przebiega z dwu dyspozytorni ze stanowisk kierowników oraz managerów, dostęp mają również pracownicy serwisu, lub dla dostawcy w trakcie realizacji zleceń. Webowa prezentacja firmy wyświetla stan bieżącej produkcji przy pomocy xml, SCADA przekazuje oraz odbiera dane przy pomocy XML dla/z następnych aplikacji PROMOTIC DYSPOZYTORNIA, KAMERY, METERING.

Obsługiwane technologie:
Kotły K1, K2, K3, K4,
Obieg ciepłej wody
Obieg termooleju
Stacja uzdatniania wody
Energia elektryczna
Stacja wymiennikowa wraz z wentylacją
Kontrola sprawności infrastruktury komunikacyjnej
Nawigacja:
 
 
- Odczytu oraz monitorowanie węzlów ciepłowniczych - Žatecká teplárenská, a.s.
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.