Promotic

Formularz do opublokowania aplikacji referencyjnych systemu PROMOTIC

W przypadku zainteresowania o opublikowanie Waszej aplikacji wytworzonej w systemie PROMOTIC prosimy o wypełnienie niżej podanego kwestionariusza. Na podstawie umowy możemy opublikować przy Waszej aplikacji także krótki tekst (połowa A4) z załączonym obrazkiem (w formacie *.bmp, *.png, *.gif, *.jpg ...)

Prosimy o przesłanie tekstu opisu i obrazka e-mailem na adres: kubny@microsys.cz.

Wypełniając i przesyłając ten formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.4.2016 - ("RODO"). Szczegółowe informacje na temat reguł przetwarzania danych osobowych możesz znaleźć zde.

Nazwa firmy:
Twój e-mail:
Nazwisko pełnomocnika:
Adres internetowy:
  O aplikacji:
Typ aplikacji:
Nazwa aplikacji:
Wykorzystywana w (nazwa firmy):
Krótki opis aplikacji:
  Środki techniczne:
Opis stacji operatorskiej (ilość, rodzaj sprzętu, wersja SO Windows):
Stacje sterujące - opis, ilość sterowników PLC, rodzaj sterowników PLC, ...:
Data oddania do eksploatacji (Rok/miesiąc):
Inne uwagi:
Nawigacja:
 
 
- Formularz do referencji aplikacji systemu PROMOTIC
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.