Promotic

Wizualizacja oraz terendowanie wagi taśmowej paliw - Žatecká teplárenská, a.s.

Środki techniczne: serwer technologiczny
Stacje sterujące: Unitronic, AMiT Amini4DW2
Wykonanie: Miroslav Legutko, Chomutovská 1358, 438 01 Žatec, http://www.legutko.cz
Data oddania do eksploatacji: 2020


Funkcje systemu: Aplikacja PROMOTIC komunikuje z systemem sterowania Unitronic wagi taśmowej paliw poprzez protokół Modbus TCP/IP. Odczytuje dane o ilości i mocy. Z systemu sterowania AMiT za pomocą protokołu DB-Net/IP uzyskuje informacje o stanie technologii dostawy paliwa oraz o miejscu dodania paliwa do kotłów K1, K2 i K3. Dane są zapisywane do bazy danych dla pojedyńczych operacji, dziennie oraz miesięcznie. W celu przeglądu dostaw paliwa przesyłany jest również obraz z obszaru instalacji wagi.

Obsługiwane technologie

Nawigacja:
 
 
- Uzupełnienie centralnego SCADA systemu o wizualizację oraz trendowanie wagi taśmowej paliw. - Žatecká teplárenská, a.s.
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.