Promotic

Monitorovací a riadiaci systém experimentálneho splyňovacieho zariadenia - Technická univerzita v Košiciach

Technické prostředky: PC, OS Windows XP
Řídicí stanice: PLC Bernecker&Reiner X20:
1x X20CP1485
3x X20DO9322
1x X20DI9371
4x X20AI4622
4x X20AO4622
11x X20AT6402
Datum uvedení do provozu: 2007/1
Název dodavatelské aplikační firmy: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov http://web.tuke.sk/uraivp/


Aplikácia pre monitorovanie a riadenie procesu splyňovania uhlia, vytvorená v školskej verzii systému PROMOTIC. Aplikácia bola vytvorená za účelom monitorovania procesných veličin ako sú tlaky a prietoky okysličovadiel, teploty v uhlí, koncentrácie plynov. Z monitorovacieho systému môže operátor ovládať a nastavovať stabilizačné a optimalizačné regulátory. Súčasťou aplikácie sú aj obrazy pre zobrazenie grafických trendov teplôt, tlakov a prietokov. Vytvorená aplikácia obsahuje celkovo 25 obrazov. Aplikácia je nekomerčného charakteru a slúži pre výskum a vzdelávanie. PLC komunikuje s PC prostredníctvom RS232 a TCP/IP. Pre komunikáciu se systémem PROMOTIC je na počítači používané Bernecker&Reiner PVI OPC rozhranie.

Aplikácia pre monitorovanie a riadenie procesu splyňovania uhlia bola vytvorená v rámci projektu APVV-0582-06 s názvom "Podzemné splyňovanie uhlia termickým rozkladom", ktorý bol riešený 3 roky pod vedením prof. Ing. Karola Kostúra, CSc. na Technickej univerzite v Košiciach.

Hlavný obraz monitorovacieho systému experimentálneho splyňovacieho zariadenia G1

Obraz pre ovládanie algoritmu optimálneho riadenia procesu splyňovania uhlia

Obraz pre nastavenie a spúšťanie stabilizačných regulátorov a extremálnych regulátorov v procese splyňovania uhlia

Obraz pre monitorovanie aktuálnych teplôt zo 66 termočlánkov umiestnených v splyňovacom generátore G1

Obraz pre manuálne a automatické ovládanie solenoidov na zberných potrubiach generátora G1

Obraz trendov teplôt v splyňovacom generátore a ich rýchlostí

Hlavný obraz pre splyňovací generátor G2
Navigace:
 
 
- Monitorování experimentálneho splyňovacieho zariadenia - TU Košice
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.