Update cookies preferences
Promotic

Monitorování minerálních pramenů

Provozovny:
- Piešťany
- Trenčianské Teplice
- Turčianské Teplice
- Lúčky


Generální dodavatel: MINERAL-AQUASERVIS, spol. s r.o.
Subdodavatel aplikace: DELTA plus, spol. s r.o.
Monitorování minerálních pramenů probíhá ve velice náročném prostředí – teplota vody je okolo 60ºC, obsahuje agresivní chemické látky a sirovodíkové výpary. Za těchto podmínek se nejlépe osvědčily magneticko-indukční průtokoměry M1500 a M1000 od firmy BadgerMeter Slovakia. Naměřené hodnoty jsou poté přenášeny pomocí sériového rozhraní RS232 do velína. Pro měření teplot byly použity sondy od firmy Georg Fischer (Švýcarsko). Tyto sondy byly osazeny do středu průřezu potrubí, čímž je zajištěno nejpřesnější možné měření v daném okamžiku.

Pro sběr dat se na velíně využívají inteligentní moduly ICP (Advantech ADAM). Tyto moduly standardně komunikují pomocí rozhraní RS485, avšak realizátor v rámci zvýšení spolehlivosti osadil systém převodníkem (RS485 – Ethernet) a tak veškerá komunikace mezi zdrojem dat a PC stanicí probíhá po firemní počítačové síti. Celý systém sběru dat je postavený na SCADA systému PROMOTIC a jeho Web rozhraní. Díky tomu má k naměřeným hodnotám nyní v reálném čase přímý přístup také slovenské Ministerstvo zdravotnictví.
Navigace:
 
 
- Monitorování minerálních pramenů (4xSlovensko) - MINERAL-AQUASERVIS, spol. s r.o.
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.