Update cookies preferences
Promotic

Monitorování provozu generátorů na duální palivo - ComAp a.s. - Ghana, Africa

Technické prostředky 1x PC Sever
Řídicí stanice 32x PLC Generator
Realizace MICROSYS, spol. s r.o., ComAp a.s.
Datum uvedení do provozu 2013


Systém monitoruje provoz 32 generátorů na duální palivo. Z každého generátoru periodicky vyčítá 15 provozních veličin, které následně zpracovává a vyhodnocuje. Komunikace mezi dispečerským PC a generátory je realizována protokolem Modbus. Časové průběhy veličin vyčtených z generátorů jsou archivovány do subsystému trendů. Následně lze graficky prohlížet a porovnávat časové průběhy archivovaných veličin.

Na přehledové obrazovce je zobrazena topologie rozmístění všech generátorů s hlavními sledovanými veličinami. Kliknutím na vybranou stanici se zobrazí aktuální data vybraného generátoru.Oprávněným uživatelům je zde také umožněno zadávat vybrané parametry a zasílat je do řídicí jednotky generátoru po komunikační sběrnici Modbus. Start / stop chodu generátoru provádí operátor z panelu dispečerské stanice. Každý příkaz je logován do subsystému událostí s možností prohlížet historii operátorských zásahů.

Systém vyhodnocuje chybové stavy technologie, archivuje nežádoucí stavy do subsystému alarmů a umožňuje jejich zobrazení na monitoru. V případě, že dojde k situaci, kdy má být vyhlášen alarm, zobrazí se okno se seznamem aktivních alarmů dané skupiny, případně začne houkat systémový reproduktor PC.

Systém dále obsahuje správu uživatelů a definování přístupů a hesel. V aplikaci jsou definovány 3 typy uživatelů: provozovatel, operátor (s možností změnit parametry systému) a administrátor.
Navigace:
 
 
- Monitorování provozu generátorů - ComAp a.s. - Ghana, Africa
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.