Promotic

Monitorování kanalizační sítě a procesu čištění - COMTEL – Rafał Zalewski

Technické prostředky: PC server
Řídicí stanice: MT - 202, Simatic S7-1200
Realizace: Robert Zabrocki https://zabrotzki.com/
Datum uvedení do provozu: 5/2013


Řízení procesu čištění. Vizualizace procesu čištění, nastavení a alarmy na HMI. Vizualizace procesu úpravy, nastavení, signalizace alarmů, systém trendů, generování zpráv pomocí aplikace SCADA PROMOTIC. Monitorování kanalizační sítě prostřednictvím vyhrazeného telemetrického modemu.

Pro řízení procesu čištění byl vybrán řídicí systém Siemens S7 - 1200. Ke sběru binárních a analogových signálů byly použity ostrůvky vzdálených vstupů a výstupů připojených k řídicí jednotce prostřednictvím sítě Ethernet. Přídavný sériový port RS485 umožnil vytvořit síť, přes kterou jsou řízeny měniče okysličovacích turbín.

Pro vizualizaci byl použit operátorský HMIpanel Siemens KN400. Vizualizace umožňuje sledovat, co se děje v čističce, měnit parametry ovlivňující proces čištění a signalizaci alarmů.

Pro vizualizaci procesu čištění a monitorování kanalizační sítě byl použit SCADA systém PROMOTIC. Pomocí něj byla vytvořena řada synoptických obrazovek zobrazujících: celou čističku, jednotlivé objekty čističky, jednotlivé čerpací stanice kanalizační sítě. Systém signalizace alarmů zobrazuje informace o všech kritických situacích generovaných řídicím systémem.

Systém trendů se skládá z grafu, do kterého lze zadávat historické hodnoty různých binárních a analogových parametrů. Graf, na kterém jsou data prezentována, umožňuje měnit čas prezentovaný na ose X podle potřeb uživatele.

Systém reportů je navržen tak, aby poskytoval denní, měsíční a roční součty měření: průtoku, energie, provozní doby a počtu připojení.

Data z jednotlivých čerpacích stanic kanalizační sítě jsou shromažďována prostřednictvím telemetrického modemu společnosti InVentia. Shromážděné informace jsou odesílány do vizualizace pomocí protokolu Modbus RTU. Jsou zobrazeny v grafických panelech speciálně navržených pro tento účel.
Navigace:
 
 
- Monitorování kanalizační sítě a procesu čištění - COMTEL – Rafał Zalewski
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.