Promotic

Centrální řídicí systém dopravy v Považské Bystrici - ACP AuCOMP, spol. s r.o.

Technické prostředky: 1xPC (OS Windows XP), Řídicí stanice: Mitsubishi
Realizace: ACP AuCOMP, spol. s r.o., http://www.acp.sk
Datum uvedení do provozu: listopad 2006


Pomocí CRS PROMOTIC a aplikací prvků inteligentních detekčních systémů se v Považské Bystrici na silnici I/61 výrazně zlepšila plynulost a bezpečnost dopravy a současně propustnost kritické křižovatky.

CRS je tvořený řídicím serverem s aplikací PROMOTIC. Ta zabezpečuje sběr dat, centrální řízení a zpracování informačních databází zprostředkovaných jednotlivými technologickými celky. Umožňuje monitorování a zásahy do procesu v reálném čase a prezentování stavů technologického procesu.

Funkce systému CRS PROMOTIC:
- monitorování dopravní situace v problematických dopravních oblastech a v kritických časech
- vyhodnocení získaných informací a výběr optimální trasy pro účastníky dopravy
- aktivní vstup do dopravního procesu, řízení dopravy pomocí silniční světelé signalizace s dynamickým řízením a proměnlivým dopravním značením s využitím komplexních informací z monitorovaných úseků prostřednictvím silničních sčítačů, kamer a detekčního systému.


Hierarchie systému je dvoustupňová s centrálním řídicím systémem (CRS) situovaném v technologické místnosti a podřízenými inteligentními perifériemi (PLC MITSUBISHI) umístěnými ve vnějších objektech.

Pokud ve sledovaných úsecích nenastal žádný problém, tzn. nedochází ke vzniku kolon, ŘS do dopravního procesu nezasahuje a řadič silniční světelné signalizace pracuje nezávisle podle vlastního algoritmu řízení.Pokud vznikl problém, řídicí systém řeší danou situaci změnou časového plánu řadiče CSS (cestná svetelná signalizácia), tím dokáže upřednostňovať problematický směr nebo dopravu pomocí proměnlivých dopravních značek přesměrovat na objížďkové trasy.

ŘS získává informace o počtu projíždějících vozidel a vznikajících kolonách z moderního kamerového detekčního systému. Ten dokáže rozeznávat jednotlivé vozidla a monitorovat jejich pohyb. Instalované kamery jsou tímto využity pro poskytnutí obrazu na dispečerské pracoviště a současně i na detekci.
Navigace:
 
 
- Centrální řídicí systém dopravy v Považské Bystrici - ACP AuCOMP, spol. s r.o.
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.