Promotic

Čistírna odpadních vod v obci Wilczęta Góry - Ecol – Unicon Sp. z o. o.

Technické prostředky: PC server
Řídicí stanice: Unitronics V120
Realizace: Robert Zabrocki https://zabrotzki.com/
Datum uvedení do provozu: 3/2020


Naprogramování řady přečerpávacích stanic a sedimentačních nádrží pro vypouštění vyčištěných odpadních vod mimo jatka. Provedení vizualizace procesu vypouštění vyčištěných odpadních vod pomocí vybraného balíčku SCADA. Vizualizace umožňuje sledovat, co se s čerpacími stanicemi děje, upravovat parametry řízení, archivovat naměřená data a generovat trendy.

Pro tuto úlohu byl vybrán řídicí systém Unitronics V120. Každá čerpací stanice byla vybavena jednou takovou řídicí jednotkou, která prováděla proces čerpání. Zároveň umožňuje propojení všech objektů sběrnicí CAN. Sběrnice CAN byla zvolena kvůli velkým vzdálenostem mezi čerpacími stanicemi. Řídicí jednotka V120 má integrovaný operátorský panel s vizualizací, který umožňuje sledovat stav zařízení. Řídicí jednotka V120 má integrovaný operátorský panel, na kterém je vytvořena vizualizace pro sledování stavu zařízení, zadávání nastavení a ovládání zabezpečovacího systému.

Pro vizualizaci byl použit SCADA systém PROMOTIC od české společnosti MICROSYS. Byl použit k vytvoření obrazovek zobrazujících všechny čerpací stanice, sedimentační nádrže a hydrofor. Každý objekt v rámci svého obrazu zobrazuje mimo jiné tyto parametry: hladina, proudy čerpadel, stupeň otevření šoupátek, tlak v potrubí, průtok, průtokoměr. Byl zřízen poplašný systém, který informuje o všech nežádoucích situacích vyvolaných systémem.

Systém trendů se skládá ze dvou grafů, které umožňují generovat více grafů najednou. Grafy, na kterých jsou data prezentována, umožňují měnit čas prezentovaný na osách X podle potřeb uživatele.
Navigace:
 
 
- Čistírna odpadních vod v obci Wilczęta Góry - Ecol – Unicon Sp. z o. o.
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.