Promotic

PROMOTIC TEPLO - Příklady nasazení

Centrální dispečink a řízení výměníkových stanic - Dopravní podnik města Brna, a.s.

Centrální energetický dispečink v DPMB a.s. monitoruje a řídí tepelná hospodářství Dopravního podniku města Brna. Přes podnikovou síť LAN jsou na centrální dispečink napojeny lokální dispečinky (stanice PC s automaty TECO):

- Vozovna Pisárky (11 PLC SAUTER,ETA hlavice, 1PC (OS Windows 2000)
- Vozovna Slatina (18 PLC TECO, 1PC (OS Windows 2000)
- Měnírna Radlas (2 PLC TECO, 1PC (OS Windows XP)
- Vozovna Medlánky (8x PLC TECO: 6x TC600, 2x NS950, 1PC (OS Windows 2000)
Aplikace na centrálním dispečinku umožňuje identické dispečerské funkce jako na lokálních staniciích PC. Přístup k systému je chráněn systémem operátorských hesel a oprávnění.
Vlastní algoritmy řízení výměníkových stanic jsou na PLC TECO, monitorování a zásahy (parametrizace systému, zadání teplotních křivek, atd.) lze provádět jak z lokálního dispečinku, tak z centrálního dispečerského pracoviště. Systém shromažďuje také informace z obchodních měření a umožňuje jejich vyhodnocování.

Lokální dispečink Slatina - DPMB, a.s.

Tepelný monitorovací systém
PROMOTIC TEPLO - systém sledování, řízení a bilancování odběrů tepelných energií je příkladem opakovaně nasazované aplikace vytvořené systémem PROMOTIC.
V DPMB města Brna v lokalitě Slatina je na spodní řídicí úrovni použit pro řízení technologie vytápění systém TECOREG. Pro regulaci spotřeby a výkonu této VS byl naprogramován další automat TECO, který komunikuje s měřiči tepla, s řídícím TECOREGem a dispečerským systémem PROMOTIC TEPLO aplikovaným ve stolním PC na dispečinku této VS.
Systém PROMOTIC TEPLO v tomto případě umožňuje především regulaci výkonu VS do sjednaného (uživatelsky zadaného) limitu ve 1/4 hodině na horkovodním primárním přívodu od dodavatele. To zabezpečí tím, že snímá údaje fakturačních měřičů tepla dodavatele a následně, v případě predikce nepříznivého vývoje k zadanému limitu, dává pokyn řídicímu systému TECOREG k regulačnímu zásahu.
Další funkcí systému bilancování naměřených hodnot a zpracování dat. Systém je současně připraven začlenění do soustavy centrálního tepelného dispečinku DPMB.

Ukázka z aplikace v DPMB (technologické schéma ÚT a VZT)


Ukázka z aplikace v DPMB (technologické schéma TUV)


Ukázka z aplikace v DPMB (trend odebraného výkonu tepla ve 1/4 hodině)

Severočeské teplárny a.s., divize Duchcov, prosinec 1997

Telemetrický systém
Systémem PROMOTIC je realizováno monitorování a řízení vytápění 11-ti obytných objektů. Jako výkonné řídicí jednotky jsou použity stanice SATCHWELL, které jsou nacházejí v každé lokalitě.
Aplikace je provozována na dispečerském PC v OS Windows NT a komunikuje s jednotlivými stanicemi SATCHWELL pomocí DDE serveru. Jako komunikační rozhraní je použito RS485, které je na straně PC představováno kartou Advantech PCL 7454B.
Do operátorského PC se přenáší aktuální informace o stavu vytápění jednotlivých objektů, které se aktuálně zobrazují na v technologických obrazovkách, archivují a alarmují.
Z technologických obrazovek se také zadávají parametry řízení, jako například:

- teplotní křivky, podle kterých se řídí vytápění objektů na základě venkovní teploty
- denní posun a noční útlum teplotní křivky
- daný aktuální režim (denní, noční, spínaný)
- zapnutí nebo odstavení čerpadel
- zapnutí nebo odstavení vytápění daného objektu
- ukládání důležitých dat v podobě historických trendů


Ukázka z aplikace v Severočeských teplárnách
© MICROSYS, spol. s r. o.