Update cookies preferences
Promotic

PROMOTIC EMISE - Příklady nasazení

Monitorování měření emisí - SPOLANA Neratovice a.s., závod Energetika

Systém měření provádí monitorování emisí 3 energetických kotlů po 7 veličinách (TZL - tuhé znečišťující látky, SO2, CO, NOx, O2, teplota, průtok)
Monitorování měření emisí tvoří 4 dispečerská pracoviště:
- 1 hlavní pracoviště: PC Server (OS Windows XP)
- 3 klientské stanice PC - PC velín (OS Windows XP/9x)


Všechny stanice PC jsou navzájem propojeny v rámci podnikového Intranetu. Hlavní stanice PC je spojena s HW Dataloggerem 8816, který funguje jako datový koncentrátor (dodává firma ECM ECOMONITORING). Koncentrátor sbírá, vyhodnocuje a archivuje měřená data z analyzátorů všech 3 kotlů. Z dataloggeru jsou komunikační úlohou PROMOTIC přenášeny:
- minutové průměry všech měřených veličin
- půlhodinové průměry zpracované dle platné legislativy z minutových průměrů

Na základě načtených dat pak SW dále poskytuje tyto funkce:
- zobrazení aktuálních i historických minutových průměrů (tabulka, graf)
- predikce půlhodinových průměrů v průběžné půlhodině
- porovnání predikovaných hodnot s platnými emisními limity
- vizuální a zvukový alarm v případě hrozby překročení emisního limitu
- zobrazení půlhodinových průměrů (tabulka, graf)
- zpracování emisních protokolů dle platné legislativy
- výpočet bilancí (kg/den, měsíc, rok) dle platné legislativy
- export minutových průměrů do souboru MS Excel
Celý systém má architekturu klient-server. Obsluha (dispečer) může monitorovat měřená data z libovolného pracoviště PC. Aplikace jsou zabezpečeny hesly proti nežádoucímu vstupu do systému (úrovně oprávnění) a případnému spouštění jiných nežádoucích programů.
Data jsou archivována v databázi dBase; síťovým klientům je umožněn přístup ke všem archivovaným (historickým) datům. Celý systém je vytvořen modulárně tak, aby umožňoval budoucí snadné rozšířování o další měření.

Měření emisí - DEZA Valašské Meziříčí a.s., Spalovna odpadů

Systém provádí monitorování měření emisí spalovny pro celkem 10 veličin (TZL=tuhé znečišťující látky, SO2, CO, NO2, HCl, TOC, O2, teplota, tlak, průtok). Monitorování měření emisí tvoří 1 hlavní pracoviště: PC Server (OS Windows XP). Hlavní stanice PC je spojena s datovým koncentrátorem firmy AMiT, který sbírá, vyhodnocuje a archivuje měřená data z analyzátorů. Z datového koncentátoru jsou do komunikační úlohy PROMOTIC poskytovány tyto údaje:

- okamžité hodnoty všech měřených veličin
- minutové průměry všech měřených veličin
- 10-minutové průměry zpracované dle platné legislativy z minutových průměrů
- půlhodinové průměry zpracované dle platné legislativy z minutových průměrů

Na základě načtených dat pak SW dále poskytuje tyto funkce:
- zobrazení aktuálních i historických minutových průměrů (graf)
- přenos okamžitých hodnot měření po sériové lince na operátorské pracoviště (velín)
- porovnání minutových průměrů s platnými emisními limity
- vizuální a zvukový alarm v případě překročení emisního limitu
- zobrazení 10-minutových průměrů (tabulka, graf)
- zobrazení půlhodinových průměrů (tabulka, graf)
- zpracování emisních protokolů dle platné legislativy
- výpočet bilancí (kg/den, měsíc, rok) dle platné legislativy
Celý systém má architekturu klient-server, aby byl připraven k případnému připojení dalších klientských PC. Data jsou archivována v databázi dBase. Celý systém je vytvořen modulárně tak, aby umožňoval budoucí snadné rozšířování o další měření.

Další aplikace emisního monitoringu

- Spalovna odpadů Spolchemie Ústí nad Labem (Česko)
- Spalovna odpadů LOBBE Dabrowa Gornicza (Polsko)
- Teplárna Z.E.C. Inowroclaw (Polsko)
- Teplárna Tábor a.s. (Česko)
- Teplárna KS Korobkovsky RF (Rusko)
© MICROSYS, spol. s r.o.