Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "PmaReport - Reporty trendovaných dat podle zadaných filtračních kriterií"

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Reporty / Report Alarmy a Trendy".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.
Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz.

Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder který obsahuje podobjekty PmaSequencer, obraz PanelReport s podobjektem Report (PmaWebDir) a FileBrowser (PmaPanel). Tyto objekty vykonávají:
Seq - v události onStep zpracovává data podle kriterií zadaných v obrazu a současně tvoří obsah HTML stránky s tabulkou reportu
PanelReport - má metody, které umožňují vyhledat v aplikaci trendové objekty, načíst nebo uložit konfiguraci do csv souboru nebo spustit sequencer se vstupním parametrem.
Podobjekt Report tuto hotovou HTML stránku nabídne ke zobrazení v objektu PmgFrame


Grafické objekty v samotném obrazu jsou opticky svisle odděleny.
Levá část obsahuje objekt PmgFrame, ve kterém může být zobrazen pomocný PmgForm s informacemi nebo výsledný HTML report.
V pravé části jsou pak objekty, které úmožňují logicky vytvářet údaje nutné pro zadání vstupních parametrů. Jejich výsledkem budou zpracovaná data a zobrazená v tabulce v levé části obrazu.

Vstupními parametry pro zpracování dat do reportu jsou:
Název - Nadpis výsledného reportu
Zadání počátečního času - Kalendář, ve kterém se určí počáteční čas zpracování dat
Pro časové období - Jsou dva údaje, kterými se určí jak dlouhé období se má zpracovat, např. 7 dnů.
Časové úseky pro výpočet - Určí časový úsek, ve kterém se data podle zvoleného filtru přepočtou např. hodina (tento údaj reprezentuje každý datový řádek v tabulce)
Zdrojová data, typ filtrace - Představuje tabulku, do které se pomocí funkčních tlačítek definuje trend, který má být v reportu zpracován. Okno pro přidání nebo editaci obsahuje položky: Skupina trendů, Trend (id), Jednotka, Režim konverze a Uživatelský název trendu (sloupce) (tvoří jeden sloupec tabulky). Konfiguraci tabulky lze uložit do pojmenovaného souboru pro pozdější nebo opakované použití.
Orientace stránky - Přepne rozložení stránky pro tisk.
Výsledek na posledním řádku - zobrazí poslední řádek s celkovým přepočtem hodnot.


Po stisknutí tlačítka Zobrazit report je spuštěna metoda, která zpracuje potřebné parametry a odešle je dál ke zpracování v aplikaci. Současně se aktivuje časování, které umožní sledování průběhu zpracování v procentech a na závěr zobrazení samotného reportu.

HTML stránka s výsledným reportem má dvě tlačítka, které umožňují report vytisknout nebo uložit do CSV souboru.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Reports"
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".

Historie:
Pm8.03.25: Vytvořeno
Pm9.00.23: Změna koncepce zobrazení HTML reportu (pomocí objektu PmaWebDir).
© MICROSYS, spol. s r.o.