Promotic

Proměnná - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro nastavení vlastností proměnné Pmg objektu.
Toto konfigurační okno lze otevřít v kartě "PmgObject > Proměnné".
Konfigurátory:
Počet nových proměnnýchPočet proměnných, které budou přidány do seznamu. Tento konfigurátor je viditelný pouze v režimu přidání více nových proměnných.
Indexovat názvy proměnných odIndex, se kterým bude vytvořena první proměnná. Každá další přidávaná proměnná bude mít index o jeden vyšší než proměnná předchozí. Tento konfigurátor je viditelný pouze v režimu přidání více nových proměnných.
NázevNázev proměnné. Maximální délka názvu je 40 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Datový typDatový typ proměnné.
String - Textový řetězec. Pro tento datový typ lze v hodnotě zadat Makro výraz ($.text, $.par, ...).
Long - Celé číslo.
Double - Reálné číslo.
Boolean - Logická hodnota.
Color - Textový řetězec typu RGB String.
Font - Textový identifikátor písma, např. "PmMiddle".
Variant - Tento datový typ znamená, že proměnná uchová naposledy zapsanou hodnotu i s datovým typem.
HodnotaHodnota proměnné nebo datová vazba na jinou hodnotu.

Historie:
Pm9.00.21: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.