Promotic

Slider - vlastnost objektu PmgSliderBox

Popis:
Vrací referenci na vnitřní objekt PmgSlider.
Syntaxe:
Object Slider
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Získá hodnotu zadané v táhlu. Předpokládá se, že proměnná oSliderBox je nastavena na objekt typu PmgSliderBox.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oSliderBox = pMe.Items("/SlidBox");
var nValue = oSliderBox.Slider.Value;
© MICROSYS, spol. s r.o.