Promotic

Slider - właściwość obiektu PmgSliderBox

Opis:
Zwraca odniesienie do wewnętrznego obiektu PmgSlider.
Składnia:
Object Slider
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
Uzyska wartość wprowadzonej w suwaku. Założono, że zmienna oSliderBox odnosi się do obiektu PmgSliderBox.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oSliderBox = pMe.Items("/SlidBox");
var nValue = oSliderBox.Slider.Value;
© MICROSYS, spol. s r.o.