Promotic

BarColor - vlastnost objektu PmgBar

Popis:
Barva sloupce.
Syntaxe:
String BarColor
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva sloupce" tohoto objektu.
 
Vlastnost vrací nebo nastaví RGB String v podobě "#RRGGBB".

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBar = pMe.Items("/Bar0");

var sColorBg = oBar.BarColor;   // Čtení z vlastnosti
oBar.BarColor = "#0000ff";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r. o.