Update cookies preferences
Promotic

BarColor - właściwość obiektu PmgBar

Opis:
Kolor słupka.
Składnia:
String BarColor
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor słupka" tego obiektu.
 
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBar = pMe.Items("/Bar0");

var sColorBg = oBar.BarColor;   // Odczyt z właściwości
oBar.BarColor = "#0000ff";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.