Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

BarColor - właściwość obiektu PmgBar

Opis:
Kolor słupka.
Składnia:
String BarColor
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor słupka" tego obiektu.

Właściwość zwraca/ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".

 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBar = pMe.Items("/Bar0");
var sColorBg = oBar.BarColor;  //odczyt

oBar.BarColor = "#0000ff";  //zapis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice