Promotic

Value - właściwość obiektu PmgBar

Opis:
Wartość wyświetlona przez poziom paska w granicach ValueMin oraz ValueMax.
Składnia:
Double Value
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Mierzona wartość" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBar = pMe.Items("/Bar0");

var value = oBar.Value;   // Odczyt z właściwości
oBar.Value = 70;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.