Promotic

ValueMax - właściwość obiektu PmgBar

Opis:
Zakres górny wyświetlanej wartości.
Składnia:
Double ValueMax
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Zakres górny" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgBar.Value (właściwość)
- PmgBar.ValueMin (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBar = pMe.Items("/Bar0");

var valMax = oBar.ValueMax;   // Odczyt z właściwości
oBar.ValueMax = 90;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.