Update cookies preferences
Promotic

ValueMin - właściwość obiektu PmgBar

Opis:
Zakres dolny wyświetlanej wartości.
Składnia:
Double ValueMin
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Zakres dolny" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgBar.Value (właściwość)
- PmgBar.ValueMax (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBar = pMe.Items("/Bar0");

var valMin = oBar.ValueMin;   // Odczyt z właściwości
oBar.ValueMin = 10;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.