Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ValueMin - właściwość obiektu PmgBar

Opis:
Zakres dolny wyświetlanej wartości.
Składnia:
Double ValueMin
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Zakres dolny" tego obiektu.

Właściwość ta działa także w Web panelach.

Patrz również:
- PmgBar.Value (właściwość)
- PmgBar.ValueMax (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBar = pMe.Items("/Bar0");
var valMin = oBar.ValueMin;  //odczyt

oBar.ValueMin = 10;  //zapis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice