Promotic

Słupek - karta obiektu PmgBar

Opis:
Właściwości słupka.
Konfiguratory:
Mierzona wartośćWartość wyświetlona w formie wysokości kolorowego paska.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Value.
Zakres dolnyWartość zakresu dolnego.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ValueMin.
Zakres górnyWartość zakresu górnego.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ValueMax.
Kierunek wzrostuWybór kierunku wzrostu kolorowego paska
W tym konfiguratorze nie działa jego powiązanie danych dla Web paneli.
W prawo
Wlewo
W dół
W górę
Kolor słupkaKolor rosnącego słupka
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości BarColor.
© MICROSYS, spol. s r.o.