Update cookies preferences
Promotic

ValueMin - vlastnost objektu PmgBar

Popis:
Dolní mez zobrazované hodnoty.
Syntaxe:
Double ValueMin
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Dolní mez" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgBar.Value (vlastnost)
- PmgBar.ValueMax (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBar = pMe.Items("/Bar0");

var valMin = oBar.ValueMin;   // Čtení z vlastnosti
oBar.ValueMin = 10;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.