Promotic

ValueMin - vlastnost objektu PmgBar

Popis:
Dolní mez zobrazované hodnoty.
Syntaxe:
Double ValueMin
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Dolní mez" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgBar.Value (vlastnost)
- PmgBar.ValueMax (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBar = pMe.Items("/Bar0");
var valMin = oBar.ValueMin;   // Čtení z vlastnosti

oBar.ValueMin = 10;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r. o.