Promotic

ValueMax - vlastnost objektu PmgBar

Popis:
Horní mez zobrazované hodnoty.
Syntaxe:
Double ValueMax
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Horní mez" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgBar.Value (vlastnost)
- PmgBar.ValueMin (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBar = pMe.Items("/Bar0");
var valMax = oBar.ValueMax;   // Čtení z vlastnosti

oBar.ValueMax = 90;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r. o.