Update cookies preferences
Promotic

Parametr - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do edycji parametru Pma obiektu lub parametru Pmg obiektu.
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć:
Konfiguratory:
Parametr prototypu(Tylko dla obiektów PmaInstance oraz PmgInstance). Służy do wyboru istniejącego parametru prototypu lub do dodania nowego parametru do prototypu.
NazwaSłuży do wprowadzania nazwy parametru. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
WartośćSłuży do wprowadzania wartości parametru. Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Wartość w prototypie(Tylko dla obiektów PmaInstance oraz PmgInstance). Określa wartość parametru w prototypie. Wartość ta może się różnić od wartości parametru w instancji.

Historia:
Pm8.03.13: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.